Navigácia

Partners

Utorok 23. 9. 2014

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Škola a prax bez hraníc

  V rámci nového programovacieho obdobia a výzvy Erasmus+ v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol projekt Strednej priemyselnej školy v Snine Škola a prax bez hraníc úspešný. A keďže hlavným cieľom školy je vytvárať pevné väzby medzi teoretickým štúdiom, praktickou činnosťou a získavaním jazykových kompetencií, kompetencií v oblasti informačno – komunikačných technológií a špecifických odborných kompetencií podľa študijného zamerania, tak sa to nielen deklaruje, ale aj prakticky realizuje.....

 • Štipendium v školskom roku 2014/2015

  8. 9. 2014

  Štipendium možno poskytnúť žiakovi denného štúdia strednej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami:

  1. ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny)
  2. u ktorých 1/12 – ina príjmu za kalendárny rok prechádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada  o štipendium je najviac vo výške životného minima.

 • Zváračská škola pri SPŠ v Snine

  25. 8. 2014

   

  organizuje – ZVÁRAČSKÉ  KURZY

   

  Z-E1     kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou 
  Z-M1     kurz zvárania taviacou sa elektródou v aktívnom plyne (CO2)
  Z-G1     kurz zvárania plameňom
  D-G2    kurz rezania kyslíkom


  Príprava na úradne skúšky EN 287-1 
  Periodické preskúšanie zváračov

 • 5. 12. 2013

     Prezentácie a video O škole

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, Snina
  Partizánska 1059/23, 069 01 Snina
  pôvodná webová adresa: www.spssnina.edu.sk
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644
  telefón Školská jedáleň pri SPŠ: 057/3810187
  mail Školská jedáleň pri SPŠ: jana.dinicova1@gmail.com

Fotogaléria