Navigácia

​Buďte s nami v kontakte
aj na sociálnej sieti.

Štvrtok 8. 10. 2015

Dôležité linky

 

     

...................................

  

V študijnom odbore technické lýceum sú ekonomické a informatické predmety základom maturitnej skúšky z odborných predmetov. V ostatných študijných odboroch umožňujú žiakom získať vedomosti a zručnosti potrebné pre prax a ďalšie štúdium.

Naši študenti si môžu vybrať z troch cudzích jazykov.
 

Fotogaléria

Naši partneri

Povedali o nás ...

... v reportáži TV Zemplín

 

... v reportáži TA3

Videá

 

Nadštandardné aktivity školy

   

Vitajte na stránkach SPŠ

Nájdete tu všetky dôležité informácie o škole,
o študijných odboroch, ako aj informácie súvisiace
s bežným životom školy - rozvrh, suplovanie, súťaže
a iné aktivity.

SPŠ v súčasnosti poskytuje vzdelanie v týchto študijných odboroch:

2381 M strojárstvo – grafické systémy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3918 M technické lýceum
2675 M elektrotechnika 
2697 K  mechanik elektrotechnik

"Nájdi svoju školu, nájdeš sám seba."

Novinky

 • Pozvánka na "Cashflow - učíme sa hrou" 27.10.2015

  SPŠ v Snine využila možnosť zapojiť sa do rozvojového projektu vyhláseného Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR  a vypracovala projekt na výzvu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti na rok 2015 pod názvom „Cashflow - učíme sa hrou“. 

  Srdečne Vás týmto pozývame na workshop, ktorý je hlavnou projektovou aktivitou.

 • 25. 9. 2015

  Dňa 17.9.2015 žiaci prvého ročníka a 23.9.2015 žiaci 2. ročníka  SPŠ v rámci kurzu OŽZ absolvovali turistickú  trasu: Snina – Vojnový cintorín z 1.svetovej vojny  Snina –Biele kamene –Ranč – Odbočka na travertínovú studničku - Rybníky  -Snina. Žiaci Jankaj Dávid 1.A,  Mykulanynec Milan, Telepjan Marián 1.A, Zoller Miroslav 1.L, Mykovyč Artur  prispeli k vyčisteniu chodníka, ktorý znečistený pravdepodobne nechali nezodpovední pracovníci po ťažbe dreva.

 • 16. 9. 2015

  Na podnet Ing. Romana Gallika, vedúceho odboru, sa mohli naši žiaci oboznámiť so zaujímavou činnosťou Odboru krízového riadenia Okresného úradu Snina a činnosťou mobilného kontrolného chemického laboratória. Zároveň si škola precvičila svoju evakuačnú spôsobilosť v prípade ohrozenia.

 • Voľby do Rady školy v kategórii zástupca žiakov

  Výsledky volieb do Rady školy v kategórii zástupca žiakov:

  • najvyšší počet hlasov získala:
  • Štefánia Hrebeňáková – študijný odbor - technické lýceum.

   K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme.

 • SPŠ a SAP academy

  Poznáte SAP systém? Stretli ste sa s týmto pojmom v inzerátoch ponúkajúcich zamestnanie?

  V spolupráci s Univerzitou P.J. Šafárika v Košiciach sa Stredná priemyselná škola v Snine stala súčasťou SAP akadémie (http://www.sapakademia.sk/). Do školských vzdelávacích programov sme základy SAP Systému zakomponovali, ako druhá stredná škola na východe Slovenska, už v tomto školskom roku.

 • 12. 9. 2015

  Do galérie Dni mesta Sniny boli pridané fotografie.

 • Erasmus+ 2015

  Dňa 14. septembra 2015 (pondelok)  o 15.30 hod. v učebni A107  (SJL) v Strednej priemyselnej školy v Snine sa uskutoční  rodičovské  združenie rodičov žiakov, ktorí boli úspešní v projekte Teória a empíria v rámci projektu Erasmus+ 2015.

  Vaša účasť je nevyhnutná.

 • „Cashflow - učíme sa hrou“

  Koncepcia výučby finančnej gramotnosti sa v Strednej priemyselnej školy v Snine dodržiava vo všetkých študijných odboroch a v rámci kontinuálneho vzdelávania využili aj zamestnanci školy možnosť doplniť si vedomosti tejto oblasti. S cieľom skvalitnenia vyučovacieho procesu škola po prvýkrát využila možnosť zapojiť sa do rozvojového projektu vyhláseného Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR  a vypracovala projekt na výzvu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti na rok 2015 pod názvom „Cashflow - učíme sa hrou“. 

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

  Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční
  2. septembra 2015 o 9.30 hodine na školskom dvore Strednej priemyselnej školy v Snine.
   

  PaedDr. Alena Romanová, riaditeľka školy
   

 • Jazyková škola

  Jazyková škola v Prešove, pobočka Snina,

  v budove Strednej priemyselnej školy v Snine

  Termín testov: 

  - 3. a 4. septembra 2015 v čase od 14.00 – 16.00 hod.

 • Päťdesiatpäťročná dáma čiastočne v novom šate

  Neutíchajúci pracovný ruch počas prázdnin pri budove Strednej priemyselnej školy v Snine je dôkazom toho, že sa začali stavebné práce na obnove vonkajšieho vzhľadu školy. Zriaďovateľ školy – Prešovský samosprávny kraj – pridelil škole finančné prostriedky na opravu fasády budovy školy, čím škola po viac ako polstoročí zmení svoj vzhľad. Po úspešnom procese verejného obstarávania sa začali práce v prvej etape na bloku A a bloku C, ktoré budú ukončené do konca augusta 2015. 
  Predpokladáme, že žiaci nastúpia v novom školskom roku do školy v novej fasáde (v dvoch blokoch). Takto sa nám darí plniť víziu školy – v prvom kroku sme pristúpili k vybavovaniu školy po stránku odbornej – a môžeme konštatovať, že škola má vybavené odborné učebne, laboratóriá a dielne pre všetky študijné odbory na vysokej úrovni. A v ďalšom kroku, vďaka zriaďovateľovi školy, pristupujeme k úpravám vonkajšieho vzhľadu školy. V nastúpenom trende sa bude pokračovať a veríme, že škola postupne prejde rekonštrukciou a modernizáciou, ako sa na päťdesiatpäťročnú dámu patrí

 • LEADERS FOR A DAY - Príležitosť pre držiteľov ESP certifikátu

  Pre záujemcov je dôležitý v prvom rade termín 10. august – pondelok, kedy o 8:00 ráno bude spustené prihlasovanie na stránke http://www.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=5466. Prví piati prihlásení študenti budú mať možnosť uchádzať sa o miesto na Leaders for a Day. Z týchto 5 študentov – nominantov si následne budú na základe online interview vyberať zástupcovia JA Europe.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Partizánska 1059/23
  069 01 Snina
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644

Fotogaléria