Navigácia

​Buďte s nami v kontakte
aj na sociálnej sieti.

Štvrtok 28. 5. 2015

Dôležité linky

 

     

...................................

  

V študijnom odbore technické lýceum sú ekonomické a informatické predmety základom maturitnej skúšky z odborných predmetov. V ostatných študijných odboroch umožňujú žiakom získať vedomosti a zručnosti potrebné pre prax a ďalšie štúdium.

Naši študenti si môžu vybrať z troch cudzích jazykov.
 

Fotogaléria

Povedali o nás ...

... v reporťáži TV Zemplín

 

... v reportáži TA3

Videá

 

Nadštandardné aktivity školy

   

Naši partneri

Vitajte na stránkach SPŠ

Nájdete tu všetky dôležité informácie o škole,
o študijných odboroch, ako aj informácie súvisiace
s bežným životom školy - rozvrh, suplovanie, súťaže
a iné aktivity.

SPŠ v súčasnosti poskytuje vzdelanie v týchto študijných odboroch:

2381 M strojárstvo – grafické systémy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3918 M technické lýceum
2675 M elektrotechnika 
2697 K  mechanik elektrotechnik

"Nájdi svoju školu, nájdeš sám seba."

Novinky

 • Oznam pre žiakov 9. ročníka ZŠ

  V rámci prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční

  2. kolo v týchto študijných odboroch:

  - 2381 M - strojárstvo,

  - 2675 M - elektrotechnika,

  - 2697 K  - mechanik elektrotechnik,

  - 3765 M - technika a prevádzka dopravy,

  - 3918 M - technické lýceum.

 • Unikátny program zameraný na leadership, podnikateľské zručnosti a ekonómiu pre stredoškolákov a ich učiteľov.
  Podrobné informácie nájdete na http://eepurl.com/bnRVTH

 • 15. 5. 2015

  Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych. O okamihoch, z ktorých sa v mysli tká pavučina spomienok. Jemné vlákna pádov i výhier, sklamaní a úsmevov, spoznávania i lúčenia. Zatvárame bránu detstva za tými, s ktorými sme sa niekoľko rokov stretávali na chodbách našej školy.

 • 7. 5. 2015

  Do galérie Vyfarbite sa! boli pridané fotografie.

 • Milí študenti aplikovanej ekonómie,
  v termíne od 1. mája do 31. mája je oficiálne otvorený 3. sebahodnotiaci dotazník v rámci projektu ESP – Certifikát podnikateľských zručností.

  3. dotazník môžete vyplniť po kliknutí na tento link
  http://self.entrepreneurialskillspass.eu/sk/user/login
  a zadaní svojich prihlasovacích údajov.
  Pripomíname, že podmienkou získania ESP certifikátu je absolvovanie všetkých 3 sebahodnotiacich dotazníkov.
  Viac informácii o medzinárodnej certifikácii podnikateľských zručností nájdete na stránke http://self.entrepreneurialskillspass.eu/sk

 • Muzikál ako odmena vyznamenaným žiakom

  Móric Beňovský na doskách Štátneho divadla v Košiciach - príbeh dobrodruha, cestovateľa, kolonizátora, spisovateľa, plukovníka francúzskej armády, kráľa Madagaskaru plynul 28. apríla 2015 na divadelných doskách pred očami sninských priemyslovákov tak, ako ho poznáme z historickej literatúry či filmového plátna. Priniesol pastvu pre uši, cit, dušu, um, aj pre oči diváka.
  Muzikál je plný známych postáv, no študentov najviac očaril výkon speváka Igora Timka, ktorý sa predstavil v úlohe Stepanova - zradcu Mórica Beňovského. Ocenili aj živý orchester a kostýmy hercov i tanečníkov, zaujímavé choreografie, predovšetkým pasáže afrických tanečníkov.
  Príbeh Beňovského nie je iba legendou, ale je súčasťou veľkého príbehu, ktorý pokračuje až do súčasnosti. Veríme, že aj prostredníctvom tohto muzikálu túto fascinujúcu osobnosť našej histórie dostaneme viac do povedomia ľudí. Veď Móric Beňovský okrem toho, že sa stal prvým Európanom, ktorý sa plavil v severnej časti Tichého oceánu, navštívil  štyri kontinenty – Európu, Áziu, Ameriku a Afriku, bol prvým človekom, ktorý preskúmal
  Ostrov svätého Vavrinca, kráľom Madagaskaru a slovenským autorom celosvetového bestselleru Pamäti a cesty.
  Návšteva muzikálu Móric Beňovský bola pre nás inšpirujúcim zážitkom a už teraz sa tešíme na ďalšie zaujímavé príbehy, ktoré nám ponúkne „divadelný svet.“

 • Matematika spája

  Študenti Strednej priemyselnej školy v Snine využívajú možnosť zapojiť sa do matematických projektov a súťaží.
  Prvým matematickým projektom je Pangea,do ktorej sa naši žiaci zapojili začiatkom februára 2015. Pangea je celoeurópska matematická olympiáda pre žiakov základných a stredných škôl. Realizuje sa s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.
  Hlavným cieľom projektu je podporiť medzinárodnú výmenu vedomostí, zvýšiť záujem žiakov o matematiku a zdokonaliť ich logické myslenie. Aj z tohto dôvodu je najmenej polovica úloh zostavená tak, aby sa dala vyriešiť len prostredníctvom logického uvažovania.
  Najúspešnejší riešitelia (na prvých piatich miestach) postúpia do finále, ktoré sa bude konať dňa 11. júna 2015 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.
  V Strednej priemyselnej škole v Snine sa tohto projektu zúčastnilo 66 žiakov 1., 2. a 3. ročníka. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci 1. ročníka Benjamín Marcinek (8. miesto) a Róbert Dzuba (9. miesto) a 3. ročníka Samuel Andrejčík (8. miesto)
  Druhou matematickou súťažou je - Matematický klokan - medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourousansfrontiéres so sídlom v Paríži. Matematický klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete. V školskom roku 2014/15 súťaž prebehla v pondelok 23. marca 2015. Do súťaže sa zapojila aj Stredná priemyselná škola v Snine - konkrétne 17 žiakov 1., 2. a 3. ročníka. Vynikajúci úspech dosiahol žiak z I. L triedy Benjamín Marcinek. So 116 bodmi a 96,7 %-nou úspešnosťou skončil na 7. mieste v rámci celého Slovenska. 
  Koordinátorkou projektov na SPŠ v Snine je Mgr. Viola Fedinová.

 • Prvenstvo na Slovensku v 12. ročníku v súťaži MEĎ 2015 obhájila Stredná priemyselná škola v Snine

  Cieľom súťaže Meď je nadobudnúť poznatky o medi a možnosti jej využitia a použitia výrobkov z medi v technických zariadeniach budov. Súťaž prebiehala prostredníctvom internetu na webovej stránke HCPC (www.copperschool.com).  Každoročne ju vyhlasuje Stredná priemyselná škola strojnícka v Bratislave a Stredisko medi Copper Alliance.

  Stredná priemyselná škola v Snine sa do tejto súťaže aktívne zapája

 • Internet of Everything

  Cisco System –  perspektívna oblasť sieťových technológií, plná čísel a logických matematických vzťahov. 
  Cisco Academy – šikovne prepracovaný, medzinárodne uznávaný spôsob ako do tajov počítačových sietí a internetu vniknúť.

 • Vyfarbili sa! :)

  Do celoškolskej  prvoaprílovej  akcie sa zapojili len štyri z dvanástich tried našej školy.  Napriek tomu zaslané fotografie sú veľmi pekné a môžete si ich pozrieť vo fotoalbume. Na  základe  kritérií súťaž vyhrala  trieda  II. ALY.

  Výhercom srdečne gratulujeme. Získali žolíka a sladké potešenie pre každého žiak/žiačku na fotke.
  Trieda IV.L bola, napriek veľmi peknej fotke, diskvalifikovaná za fotomontáž.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Partizánska 1059/23
  069 01 Snina
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644

Fotogaléria