Navigácia

​Buďte s nami v kontakte
aj na sociálnej sieti.

Štvrtok 3. 9. 2015

Dôležité linky

 

     

...................................

  

V študijnom odbore technické lýceum sú ekonomické a informatické predmety základom maturitnej skúšky z odborných predmetov. V ostatných študijných odboroch umožňujú žiakom získať vedomosti a zručnosti potrebné pre prax a ďalšie štúdium.

Naši študenti si môžu vybrať z troch cudzích jazykov.
 

Fotogaléria

Povedali o nás ...

... v reportáži TV Zemplín

 

... v reportáži TA3

Videá

 

Nadštandardné aktivity školy

   

Naši partneri

Vitajte na stránkach SPŠ

Nájdete tu všetky dôležité informácie o škole,
o študijných odboroch, ako aj informácie súvisiace
s bežným životom školy - rozvrh, suplovanie, súťaže
a iné aktivity.

SPŠ v súčasnosti poskytuje vzdelanie v týchto študijných odboroch:

2381 M strojárstvo – grafické systémy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3918 M technické lýceum
2675 M elektrotechnika 
2697 K  mechanik elektrotechnik

"Nájdi svoju školu, nájdeš sám seba."

Novinky

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

  Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční
  2. septembra 2015 o 9.30 hodine na školskom dvore Strednej priemyselnej školy v Snine.
   

  PaedDr. Alena Romanová, riaditeľka školy
   

 • Jazyková škola

  Jazyková škola v Prešove, pobočka Snina,

  v budove Strednej priemyselnej školy v Snine

  Termín testov: 

  - 3. a 4. septembra 2015 v čase od 14.00 – 16.00 hod.

 • Päťdesiatpäťročná dáma čiastočne v novom šate

  Neutíchajúci pracovný ruch počas prázdnin pri budove Strednej priemyselnej školy v Snine je dôkazom toho, že sa začali stavebné práce na obnove vonkajšieho vzhľadu školy. Zriaďovateľ školy – Prešovský samosprávny kraj – pridelil škole finančné prostriedky na opravu fasády budovy školy, čím škola po viac ako polstoročí zmení svoj vzhľad. Po úspešnom procese verejného obstarávania sa začali práce v prvej etape na bloku A a bloku C, ktoré budú ukončené do konca augusta 2015. 
  Predpokladáme, že žiaci nastúpia v novom školskom roku do školy v novej fasáde (v dvoch blokoch). Takto sa nám darí plniť víziu školy – v prvom kroku sme pristúpili k vybavovaniu školy po stránku odbornej – a môžeme konštatovať, že škola má vybavené odborné učebne, laboratóriá a dielne pre všetky študijné odbory na vysokej úrovni. A v ďalšom kroku, vďaka zriaďovateľovi školy, pristupujeme k úpravám vonkajšieho vzhľadu školy. V nastúpenom trende sa bude pokračovať a veríme, že škola postupne prejde rekonštrukciou a modernizáciou, ako sa na päťdesiatpäťročnú dámu patrí

 • LEADERS FOR A DAY - Príležitosť pre držiteľov ESP certifikátu

  Pre záujemcov je dôležitý v prvom rade termín 10. august – pondelok, kedy o 8:00 ráno bude spustené prihlasovanie na stránke http://www.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=5466. Prví piati prihlásení študenti budú mať možnosť uchádzať sa o miesto na Leaders for a Day. Z týchto 5 študentov – nominantov si následne budú na základe online interview vyberať zástupcovia JA Europe.

 • Príprava učebne na výučbu sieťových technológií a zavŕšenie školení CISCO kurzami CCNA 3 a CCNA 4

  Naši pedagógovia v mesiaci jún ukončením inštruktorských kurzov CCNA 3 a CCNA 4 úspešne zavŕšili cyklus školení zameraných na výučbu sieťových technológií. Kurzy CCNA 1 – CCNA 4 sú súčasťou celosvetových kurzov vytvorených a podporovaných firmou CISCO, ktorá chce aj takto využiť svoje dlhoročné skúsenosti z oblastí sieťových prvkov.

 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

  Naša škola sa zapojila do projektu  „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“. V rámci projektu získala kompletné vybavenie tabletovej učebne. 
  Škola sa zaviazala vypracovať:

  a) Video a metodický materiál na tému "Máme radi Slovensko". Náš tím vypracoval video s názvom "Snina a okolie" a multimediálnu prezentáciu na danú tému spolu s metodickým listom.

 • 16. ročník súťaže Supercyklista a Supervodič

  Bezpečnosť, súťaživosť, vzdelávanie, ale aj majstrovstvo v ovládaní bicykla či osobného motorového vozidla – to všetko a ešte oveľa viac bolo možné vidieť v areáli Strednej priemyselnej školy v Snine na každoročnom finále Supercyklista a Supervodič. Tohtoročné finále súťaže bolo v poradí už 16. ročníkom a konalo sa 5. júna 2015.

 • Centrálny výstupný test Online ekonómie

   Dna 1. júna 2015 od 08:00 je  všetkým žiakom, ktorí realizujú Online ekonómiu v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia zadaný centrálny výstupný test. Žiaci ho budú môcť vyplniť do 12. júna 2015. Systém v deň zadania žiakom, odosiela automaticky email o tom, že im tento test bol zadaný. Vzhľadom na nie vždy správne emailové adresy žiakov, príp. iné technické komplikácie, nie sú tieto emaily každému doručené.
  Na vyplnenie testu počas uvedených 12 dni má každý žiak maximálne 3 možne pokusy a časový limit 30 min. Test má názov: Centrálny výstupný test OUE2 14-15 a zobrazí sa v sekcii Testy v online učebnici po prihlásení žiaka do virtuálnej triedy.

 • Ukončenie prípravy na výučbu sieťových technológií CCNA 1 a CCNA 2

  28. 5. 2015

  Fotoalbum

  Naši pedagógovia v mesiaci máj úspešne ukončili inštruktorské kurzy na výučbu Sieťových technológií CCNA 1 a CCNA 2. Tieto kurzy sú jednou z aktivít projektu ESF s názvom MODERNÁ ŠKOLA - MODERNÁ TECHNIKA - MODERNÝ PRIEMYSEL. Ide o I. a II. stupeň zo štyroch na seba nadväzujúcich kurzov, ktoré im umožnia postupne pripraviť študentov na získanie komerčného priemyselného certifikátu 200-120 CCNA.

 • Unikátny program zameraný na leadership, podnikateľské zručnosti a ekonómiu pre stredoškolákov a ich učiteľov.
  Podrobné informácie nájdete na http://eepurl.com/bnRVTH

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Partizánska 1059/23
  069 01 Snina
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644

Fotogaléria