Navigácia

Partners

Utorok 2. 9. 2014

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Začiatok školského roka 2014/2015

   

  Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční 2. septembra 2014 o 9.30 hod.
  na školskom dvore v areáli Strednej priemyselnej školy v Snine.

  Harmonogram:
  - štátna hymna, príhovor riaditeľky školy a úvodné pokyny,
  - po slávnostnom otvorení školského roka žiaci dostanú ďalšie pokyny od svojich triednych učiteľov.

 • Zváračská škola pri SPŠ v Snine

  25. 8. 2014

   

  organizuje – ZVÁRAČSKÉ  KURZY

   

  Z-E1     kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou 
  Z-M1     kurz zvárania taviacou sa elektródou v aktívnom plyne (CO2)
  Z-G1     kurz zvárania plameňom
  D-G2    kurz rezania kyslíkom


  Príprava na úradne skúšky EN 287-1 
  Periodické preskúšanie zváračov

 • ÚČASTNÍCI PROJEKTU ERASMUS +

  Žiadame všetkých účastníkov projektu ERASMUS +, ktorí sa zúčastnia mobilít do Londýna a do Písku, aby sa dostavili dňa 25. augusta 2014 o 13.00 hod. (pondelok) do školy podpísať zmluvy o účasti na projekte.

  Ing. Michal Roman, manažér projektu

 • Oznam - VUC a SPŠ - Nájom časti CNC dielne

  Prenájom nebytových priestorov –  Stredná priemyselná škola v Snine

    V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

 • Jazyková škola v Snine

  Jazyková škola v Prešove, pobočka Snina, v budove Strednej priemyselnej školy v Snine

  Termín testov: 

  - denne  od 3. – 5. septembra 2014 v čase od 14.00 – 16.00 hod.

  - predmety: anglický, nemecký a ruský jazyk všetky ročníky (okrem 1. ročníka)

 • Riziká virtuálneho sveta a sociálnych sietí

   

   

 • Ako bezpečne surfovať na Internete?

  Dennodenne sa pomocou svojich počítačov, notebookov, tabletov, smartfonov a iných zariadení pripájame do siete, chceme byť On-line.

  Prezeráme rôzne stránky, žijeme virtuálnu realitu na sociálnej sieti, čítame správy, platíme účty vykonávame bankové transakcie. Ale zamýšľame sa nad tým, či to robíme bezpečne? A čo vôbec znamená bezpečnosť na Internete.

 • Elektronické bankovníctvo

  Elektronický svet sa stal súčasťou života detí a tínedžerov so všetkým dobrým i zlým, čo so sebou prináša. V minulom vydaní Sninských novín sme poukázali na riziká vyplývajúce z využívania sociálnych sietí, ktoré sú doménou skôr mladších vekových skupín. Využívať služby elektronického bankovníctva však „baví“ aj starších.

 • Súťaž - grafický návrh propagačného materiálu školy a jej študijných odborov

  Vyhodnotenie súťaže o najlepší grafický návrh propagačného materiálu školy a jej študijných odborov

  Súťaž bola vyhlásená a prebehla v druhej polovici mája. V termíne stanovenom súťažnými podmienkami bolo hodnotiacej komisii, zloženej z vedenia školy a učiteľov informatiky, doručených 8 súťažných návrhov.

 • Pätnásty ročník súťaže Supercyklista a Supervodič

  Každoročný ruch v mesiaci jún na školskom dvore Strednej priemyselnej školy v Snine je signálom, že sa začína finále tradičnej súťaže zameranej na bezpečnosť cestnej premávky Supercyklista a Supervodič 2014. Na školskom dvore pribúdajú prekážky určené cyklistom, vejú vlajky sponzorov a pre autá značky KIA a ŠKODY je pripravená motoristická dráha. Ku všetkému vyhrávajú tóny známych songov a netrpezliví súťažiaci čakajú na oficiálne otvorenie.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, Snina
  Partizánska 1059/23, 069 01 Snina
  pôvodná webová adresa: www.spssnina.edu.sk
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644
  telefón Školská jedáleň pri SPŠ: 057/3810187
  mail Školská jedáleň pri SPŠ: jana.dinicova1@gmail.com

Fotogaléria