Navigácia

​Buďte s nami v kontakte
aj na sociálnej sieti.

Streda 2. 12. 2015

Dôležité linky

 

     

...................................

  

V študijnom odbore technické lýceum sú ekonomické a informatické predmety základom maturitnej skúšky z odborných predmetov. V ostatných študijných odboroch umožňujú žiakom získať vedomosti a zručnosti potrebné pre prax a ďalšie štúdium.

Naši študenti si môžu vybrať z troch cudzích jazykov.
 

Fotogaléria

Videá

 

 

Povedali a napísali o nás ...

... v Humenskom Korzári

Študent Adam Kniž zachránil v Prahe život neznámemu mužovi

Čítajte viac: http://humenne.korzar.sme.sk/c/8053115/student-adam-kniz-zachranil-v-prahe-zivot-neznamemu-muzovi.html#ixzz3pxJ9Ur3Z

 

... v reportáži TV Zemplín

 

... v reportáži TA3

Naši partneri

Nadštandardné aktivity školy

   

Vitajte na stránkach SPŠ

Nájdete tu všetky dôležité informácie o škole,
o študijných odboroch, ako aj informácie súvisiace
s bežným životom školy - rozvrh, suplovanie, súťaže
a iné aktivity.

SPŠ v súčasnosti poskytuje vzdelanie v týchto študijných odboroch:

2381 M strojárstvo – grafické systémy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3918 M technické lýceum
2675 M elektrotechnika 
2697 K  mechanik elektrotechnik

"Nájdi svoju školu, nájdeš sám seba."

Novinky

 • Silná ruka stredoškolákov

  Dňa 4. 11. 2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Silná ruka stredoškolákov pod záštitou ministra školstva Juraja Draxlera

  Študenti SPŠ Snina v jednotlivých váhových kategóriách si zmerali sily medzi sebou a následne víťazi SPŠ a víťazi  Gymnázia Snina si, len pre zvedavosť, zmerali sily medzi  sebou.

 • 30. 11. 2015

  Do galérie Informačný deň boli pridané obrázky.

  Obrázky zobrazujú práce žiakov ZŠ vytvorené v softvéri Solid Edge počas Informačného dňa s minimálnou pomocou učiteľa.

  3D softvér Solid Edge je využívaný predovšetkým študentmi študijného odboru strojárstvo a technické lýceum.

 • 14.ročník Memoriálu Ing. Michala Petrovaja

  Už tradične v novembri usporiadala SPŠ v Snine pre svojich žiakov  futsalový turnaj, ako spomienku na svojho kolegu, učiteľa a futbalistu telom i dušou.
  Dňa 18.11.2015 súťažilo v telocvični školy 8 vybraných družstiev v dvoch 4-členných skupinách, ktorých víťazi sa stretli vo finále a druhí zo skupín súboji o 3.miesto.
  Putovný pohár nakoniec po peknom fair-play súboji vo finále získalo družstvo 2.L.

 • 13. 11. 2015

  Do galérie Erasmus+, Londýn, VB - 2. turnus boli pridané fotografie.

 • 13. 11. 2015

  Do galérie Erasmus+, Londýn, VB - 1. turnus boli pridané fotografie.

 • 13. 11. 2015

  Do galérie Erasmus+, Písek, ČR - 2.turnus boli pridané fotografie.

 • 13. 11. 2015

  Do galérie Erasmus+, Písek, ČR - 1 turnus boli pridané fotografie.

 • Boli sme na stáži..........

  Už desať rokov sa mobiltná stáž v zahraničí stáva súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov Strednej priemyselnej školy v Snine, a to len preto, lebo sa nám darí byť úspešnými v projektovej činnosti v predchádzajúcom programovacom období  Leonardo da Vinci a teraz v rámci výzvy Erasmus+.

  Byť úspešný a vysielať žiakov na mobilitnú stáž do zahraničia je známkou kvality a súčasne dobrým kreditom pre školu, v ktorej žiak študuje, ale aj zodpovednosťou za výsledky, ktoré sa v rámci projektu musia implementovať. 

 • Fotografická súťaž

  9. 11. 2015

  Euroscola 2016

  Ďakujem všetkým, ktorí svojimi peknými fotkami prispeli – spolu máme 60 fotiek na tému „Energetická bezpečnosť“.

  Fotografie aj s ich názvami, ktoré im dali tvorcovia fotografií si všetci môžeme prezerať vo vestibule školy na monitore a na linkoch dropbox.com a sps-snina-ekonomika-informatika.webnode.sk.

 • 27.10.2015 bol na workshope o finančnej gramotnosti organizovanom SPŠ v Snine založený Cashflow klub. Jeho cieľom je umožniť žiakom i širšej verejnosti hravou formou nadobudnúť zručnosť manažovania vlastných financií. 
  Problém financií je problémom správnych rozhodnutí. Vždy je dobre, ak existuje možnosť vyskúšať si to tzv. „na nečisto“. Stolová hra Cashflow naučí hráčov rozpoznávať investičné príležitosti aj v reálnom svete a nadobúdať tak pasívne príjmy, ktorých zmyslom je finančná sloboda jednotlivca. 
  Lepšie sa vyznať vo svete peňazí pomohli aj odborné rady lektorov, a to psychológa Mikuláša Petriščáka, riaditeľky pobočky banky Bibiány Rohaľovej a analytika internetovej bezpečnosti Jaroslava Ostera.
  Vznik klubu podporil cez Skype aj český investor Petr Sluka, ktorý výrazne prispel k popularizácii hry Cashflow v Česku. Jeden z českých klubov existuje dokonca aj pri VŠE v Prahe.Od mentora českých klubov dostala SPŠ pozvanie k ďalšej spolupráci.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Partizánska 1059/23
  069 01 Snina
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644

Fotogaléria