Navigácia

​Buďte s nami v kontakte
aj na sociálnej sieti.

Streda 8. 7. 2015

Dôležité linky

 

     

...................................

  

V študijnom odbore technické lýceum sú ekonomické a informatické predmety základom maturitnej skúšky z odborných predmetov. V ostatných študijných odboroch umožňujú žiakom získať vedomosti a zručnosti potrebné pre prax a ďalšie štúdium.

Naši študenti si môžu vybrať z troch cudzích jazykov.
 

Fotogaléria

Povedali o nás ...

... v reportáži TV Zemplín

 

... v reportáži TA3

Videá

 

Nadštandardné aktivity školy

   

Naši partneri

Vitajte na stránkach SPŠ

Nájdete tu všetky dôležité informácie o škole,
o študijných odboroch, ako aj informácie súvisiace
s bežným životom školy - rozvrh, suplovanie, súťaže
a iné aktivity.

SPŠ v súčasnosti poskytuje vzdelanie v týchto študijných odboroch:

2381 M strojárstvo – grafické systémy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3918 M technické lýceum
2675 M elektrotechnika 
2697 K  mechanik elektrotechnik

"Nájdi svoju školu, nájdeš sám seba."

Novinky

 • Príprava učebne na výučbu sieťových technológií a zavŕšenie školení CISCO kurzami CCNA 3 a CCNA 4

  Naši pedagógovia v mesiaci jún ukončením inštruktorských kurzov CCNA 3 a CCNA 4 úspešne zavŕšili cyklus školení zameraných na výučbu sieťových technológií. Kurzy CCNA 1 – CCNA 4 sú súčasťou celosvetových kurzov vytvorených a podporovaných firmou CISCO, ktorá chce aj takto využiť svoje dlhoročné skúsenosti z oblastí sieťových prvkov.

 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

  Naša škola sa zapojila do projektu  „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“. V rámci projektu získala kompletné vybavenie tabletovej učebne. 
  Škola sa zaviazala vypracovať:

  a) Video a metodický materiál na tému "Máme radi Slovensko". Náš tím vypracoval video s názvom "Snina a okolie" a multimediálnu prezentáciu na danú tému spolu s metodickým listom.

 • 16. ročník súťaže Supercyklista a Supervodič

  Bezpečnosť, súťaživosť, vzdelávanie, ale aj majstrovstvo v ovládaní bicykla či osobného motorového vozidla – to všetko a ešte oveľa viac bolo možné vidieť v areáli Strednej priemyselnej školy v Snine na každoročnom finále Supercyklista a Supervodič. Tohtoročné finále súťaže bolo v poradí už 16. ročníkom a konalo sa 5. júna 2015.

 • Centrálny výstupný test Online ekonómie

   Dna 1. júna 2015 od 08:00 je  všetkým žiakom, ktorí realizujú Online ekonómiu v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia zadaný centrálny výstupný test. Žiaci ho budú môcť vyplniť do 12. júna 2015. Systém v deň zadania žiakom, odosiela automaticky email o tom, že im tento test bol zadaný. Vzhľadom na nie vždy správne emailové adresy žiakov, príp. iné technické komplikácie, nie sú tieto emaily každému doručené.
  Na vyplnenie testu počas uvedených 12 dni má každý žiak maximálne 3 možne pokusy a časový limit 30 min. Test má názov: Centrálny výstupný test OUE2 14-15 a zobrazí sa v sekcii Testy v online učebnici po prihlásení žiaka do virtuálnej triedy.

 • Ukončenie prípravy na výučbu sieťových technológií CCNA 1 a CCNA 2

  28. 5. 2015

  Fotoalbum

  Naši pedagógovia v mesiaci máj úspešne ukončili inštruktorské kurzy na výučbu Sieťových technológií CCNA 1 a CCNA 2. Tieto kurzy sú jednou z aktivít projektu ESF s názvom MODERNÁ ŠKOLA - MODERNÁ TECHNIKA - MODERNÝ PRIEMYSEL. Ide o I. a II. stupeň zo štyroch na seba nadväzujúcich kurzov, ktoré im umožnia postupne pripraviť študentov na získanie komerčného priemyselného certifikátu 200-120 CCNA.

 • Unikátny program zameraný na leadership, podnikateľské zručnosti a ekonómiu pre stredoškolákov a ich učiteľov.
  Podrobné informácie nájdete na http://eepurl.com/bnRVTH

 • 15. 5. 2015

  Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych. O okamihoch, z ktorých sa v mysli tká pavučina spomienok. Jemné vlákna pádov i výhier, sklamaní a úsmevov, spoznávania i lúčenia. Zatvárame bránu detstva za tými, s ktorými sme sa niekoľko rokov stretávali na chodbách našej školy.

 • 7. 5. 2015

  Do galérie Vyfarbite sa! boli pridané fotografie.

 • Milí študenti aplikovanej ekonómie,
  v termíne od 1. mája do 31. mája je oficiálne otvorený 3. sebahodnotiaci dotazník v rámci projektu ESP – Certifikát podnikateľských zručností.

  3. dotazník môžete vyplniť po kliknutí na tento link
  http://self.entrepreneurialskillspass.eu/sk/user/login
  a zadaní svojich prihlasovacích údajov.
  Pripomíname, že podmienkou získania ESP certifikátu je absolvovanie všetkých 3 sebahodnotiacich dotazníkov.
  Viac informácii o medzinárodnej certifikácii podnikateľských zručností nájdete na stránke http://self.entrepreneurialskillspass.eu/sk

 • Muzikál ako odmena vyznamenaným žiakom

  Móric Beňovský na doskách Štátneho divadla v Košiciach - príbeh dobrodruha, cestovateľa, kolonizátora, spisovateľa, plukovníka francúzskej armády, kráľa Madagaskaru plynul 28. apríla 2015 na divadelných doskách pred očami sninských priemyslovákov tak, ako ho poznáme z historickej literatúry či filmového plátna. Priniesol pastvu pre uši, cit, dušu, um, aj pre oči diváka.
  Muzikál je plný známych postáv, no študentov najviac očaril výkon speváka Igora Timka, ktorý sa predstavil v úlohe Stepanova - zradcu Mórica Beňovského. Ocenili aj živý orchester a kostýmy hercov i tanečníkov, zaujímavé choreografie, predovšetkým pasáže afrických tanečníkov.
  Príbeh Beňovského nie je iba legendou, ale je súčasťou veľkého príbehu, ktorý pokračuje až do súčasnosti. Veríme, že aj prostredníctvom tohto muzikálu túto fascinujúcu osobnosť našej histórie dostaneme viac do povedomia ľudí. Veď Móric Beňovský okrem toho, že sa stal prvým Európanom, ktorý sa plavil v severnej časti Tichého oceánu, navštívil  štyri kontinenty – Európu, Áziu, Ameriku a Afriku, bol prvým človekom, ktorý preskúmal
  Ostrov svätého Vavrinca, kráľom Madagaskaru a slovenským autorom celosvetového bestselleru Pamäti a cesty.
  Návšteva muzikálu Móric Beňovský bola pre nás inšpirujúcim zážitkom a už teraz sa tešíme na ďalšie zaujímavé príbehy, ktoré nám ponúkne „divadelný svet.“

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Partizánska 1059/23
  069 01 Snina
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644

Fotogaléria