Navigácia

​Buďte s nami v kontakte
aj na sociálnej sieti.

Sobota 6. 2. 2016

Dôležité linky

 

     

...................................

  

Projekt "Podporme svoje zdravie!" je pilotný projekt na Strednej priemyselnej škole v Snine podporený z Nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa. 

Jedným z cieľov projektu je podporiť prirodzený pohyb a vnútornú motiváciu detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné  športovanie pre radosť z pohybu. 

V študijnom odbore technické lýceum sú ekonomické a informatické predmety základom maturitnej skúšky z odborných predmetov. V ostatných študijných odboroch umožňujú žiakom získať vedomosti a zručnosti potrebné pre prax a ďalšie štúdium.

Naši študenti si môžu vybrať z troch cudzích jazykov.
 

Fotogaléria

Videá

Kybergrooming

Spoločnosť Google uvádza na Slovensku prvý ročník Web Rangers, programu pre online nadšencov vo veku 13 až 16 rokov. Cieľom programu je spoločne učiť ostatných, ako využívať internet zmysluplne a bezpečne. Do programu sa zapojili aj naši žiaci. Dievčatá z prvého ročníka technického lýcea vo svojom miniprojekte spracovali tému "Kybergrooming"

 

 

 

Povedali a napísali o nás ...

... v Humenskom Korzári

Študent Adam Kniž zachránil v Prahe život neznámemu mužovi

Čítajte viac: http://humenne.korzar.sme.sk/c/8053115/student-adam-kniz-zachranil-v-prahe-zivot-neznamemu-muzovi.html#ixzz3pxJ9Ur3Z

 

... v reportáži TV Zemplín

 

... v reportáži TA3

Naši partneri

Nadštandardné aktivity školy

   

Vitajte na stránkach SPŠ

Nájdete tu všetky dôležité informácie o škole,
o študijných odboroch, ako aj informácie súvisiace
s bežným životom školy - rozvrh, suplovanie, súťaže
a iné aktivity.

SPŠ v súčasnosti poskytuje vzdelanie v týchto študijných odboroch:

2381 M strojárstvo – grafické systémy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3918 M technické lýceum
2675 M elektrotechnika 
2697 K  mechanik elektrotechnik

"Nájdi svoju školu, nájdeš sám seba."

Novinky

 • 5. 2. 2016

  Do galérie Vidieť a byť videný boli pridané fotografie.

 •   Bezpečnosť cestnej premávky je témou, ktorá je pre nás všetkých stále aktuálna. V tejto oblasti aktívne pracujú žiaci a učitelia Strednej priemyselnej školy v Snine, ktorí organizujú množstvo akcií s jediným cieľom - cítiť sa na našich cestách bezpečnejšie.

    Keďže si uvedomujeme, že je nevyhnutné čo najviac vzdelávať širokú verejnosť o dôležitosti uplatňovať všetky zásady bezpečnosti na cestách, oslovujeme najmä najzraniteľnejšie skupiny účastníkov cestnej premávky – a sú to chodci a cyklisti, ale aj deti a seniori. Práve im sa venujeme najviac. Práve im sú určené naše aktivity, ktoré systematicky organizujeme v priebehu kalendárneho roka a naším cieľom je šíriť osvetu, vzdelávať, názorne ukázať, vysvetliť a argumentačne podložiť.

 •   ... aj v rámci Dňa otvorených dverí v Strednej priemyselnej škole v Snine, ktorý sa konal 27. januára 2016.  

  Počas netradičného dňa  mali návštevníci možnosť spoznať školu a oboznámiť sa s jej celkovým chodom. Hlavným cieľom bolo poskytnúť:

 • 27. 1. 2016

  Do galérie Deň otvorených dverí - DOD 27.1.2016 - práce žiakov boli pridané fotografie.

  Obrázky zobrazujú práce žiakov ZŠ vytvorené v 3D CAD systéme Solid Edge počas Dňa otvorených dverí v Strednej priemyselnej škole v Snine s minimálnou pomocou študentov.

  3D CAD systém Solid Edge je využívaný predovšetkým študentmi študijného odboru strojárstvo a technické lýceum.

 • Srdečne pozývame žiakov ZŠ, ich rodičov a učiteľov na Deň otvorených dverí. V tomto školskom roku sme túto aktivitu spojili s turnajom ZŠ v ekonomicko-spoločenskej stolovej hre Business Master. Táto naša spoločná súťaž má už svoju tradíciu. Spolu s Vami a vďaka Vášmu záujmu realizujeme už jej 6. ročník. Ďakujeme a tešíme sa na Vás.


 • dňa 20. januára 2016 o 13.30 hod.
  v posluchárni školy sa uskutoční prvá projektová aktivita: prednáška a beseda


  s MUDr. Janou Haničákovou

  pre žiakov a zamestnancov školy o zdravej výžive, správnom stravovaní, zdravom životnom štýle, prevencii proti civilizačným chorobám.

 • Podporme svoje zdravie! je pilotný projekt na Strednej priemyselnej škole v Snine. Dnešní žiaci trávia väčšinou svoj voľný čas s mobilom alebo za počítačom, čo vedie k riziku vzniku civilizačných chorôb ako obezita, poruchy pohybového aparátu, vysokému krvnému tlaku, zvýšenému cholesterolu už v mladom veku. Zaradenie akejkoľvek pohybovej aktivity a vytvorenie si pohybového návyku v dennom režime je úspechom. Vlastná tvorba a práca žiakov je prvoradá, tvorivosť podnecuje k ďalšej činnosti. Nové náradie (fitlopty a nové náradie a náčinie pre florbal) zabezpečí žiakom to, čo očakávajú. Osvojenie si zásobníka cvičení na novom náradí ako aj cvičenia všeobecne sa možno stane súčasťou ich denného režimu. Projekt sa bude realizovať od januára do júna 2016.

 • Stredná priemyselná škola v Snine prichádza v školskom roku 2015/2016 s ďalšou iniciatívou zvyšovania kompetencií svojich študentov, ktoré im majú umožniť v budúcnosti sa lepšie presadiť na trhu práce. SPŠ sa zapojila do vzdelávacieho projektu SAP Akadémia, ktorého sídlom je Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach. Cieľom tohto projektu je zvýšiť počet odborníkov schopných pracovať v systéme SAP.

 • 13. 1. 2016

  Do galérie Uchaľák boli pridané fotografie.

 • Štatistika býva pre väčšinu ľudí nezáživná, ale pri sledovaní vývinu školy sa nám zdá vhodná, a preto zo všetkých čísel uvedieme údaj, ktorý hovorí, že vznik našej školy bol v roku 1960.

  Pri listovaní v kronike školy sa nám pred očami premieta retrospektívny film, v ktorom zablúdime do minulosti a pred nami sa vynoria učitelia, ktorí stáli za katedrou, riadiaci pracovníci, ktorí určovali chod školy, nepedagogickí zamestnanci a úspešní absolventi, ktorí sa zaradili do života. Moje poďakovanie patrí všetkým zamestnancom školy, ktorí v jej doterajšej 55 ročnej histórii nechali kúsok svojho srdca a prispeli k výchove a vzdelávaniu našich žiakov.

 • Stredná priemyselná škola v Snine dňa 14. decembra 2015 vytvorila v sninskej športovej hale priestor pre priateľské stretnutie žiakov sninského regiónu, ktoré spríjemnila hudba, športový duch a neopakovateľná  atmosféra adventného obdobia.

  Tohtoročná záverečná bodka, ktorou škola slávnostne spečatila svoje aktivity v oblasti bezpečnosti na cestách v rámci projektu Bezpečné mesto Snina 2015 - Vedomosti o doprave = bezpečnosť na cestách, bola v znamení súťaživosti, tvorivosti, šikovných rúk, ale i vedomostí  zameraných na problematiku bezpečnosti cestnej premávky, ktorá sa týka nás všetkých, či sedíme  za volantom, alebo vo verejnom dopravnom prostriedku, či sme cyklisti, alebo chodci.

 • Srdečne blahoželáme našej žiačke prvého ročníka v odbore technické lýceum

  Patrícii Andrejčíkovej,

  ktorá bola úspešná v súťaži zameranej na prevenciu drogovej závislosti. V kategórii stredných škôl jej článok Pestrý svet patrí k tým, ktoré odborná porota ohodnotila ako najlepšie a získala čítačku kníh.

 • Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Euroscola 2016 prebehlo v priestoroch Európskeho informačného centra v piatok, 11. decembra 2015 o 12.00.
  Našu školu na vyhlasovaní výsledkov zastúpila delegácia tvorená pani riaditeľkou Alenou Romanovou, pani učiteľkou Zlaticou Demčákovou a tromi žiakmi, a to R. Galandom z III.A, T. Andrejčíkovou z III.LY a M. Lopaničom z II.L.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Partizánska 1059/23
  069 01 Snina
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644

Fotogaléria