Navigácia

Partners

Pondelok 21. 4. 2014

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • PČOZ MS 2014 - Harmonogram pre 1. – 3. ročník

  16. 4. 2014

           1. ročník:     24. apríla 2014 (štvrtok) – žiaci ostávajú doma

                               25. apríla 2014 (piatok) – vyučovanie podľa náhradného rozvrhu hodín

 • Veľkonočné prázdniny

  16. 4. 2014

  Dňa 17.04.2014 - vo štvrtok začínajú veľkonočné prázdniny. Všetkým študentom a zamestnancom školy prajeme ich príjemné prežitie, veľa vody a rodinnej pohody. Nástup do školy po prázdninách je v stredu 23.04.2014

 • Triedne schôdze rodičovského združenia

  Rodičovské združenie pri SPŠ v Snine a vedenie SPŠ  zvoláva triedne schôdze rodičovského  združenia, ktoré  sa uskutočnia

  29. apríla 2014 (utorok)  o 15.30 hod. v kmeňových triedach v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Snine.

 • Stredná priemyselná škola v Snine v Europarlamente v Bruseli

  2. apríl 2014 bol pre nás,  nominovaných žiakov a zamestnancov Strednej priemyselnej školy v Snine, jedinečným okamihom, pretože v Europarlamente v Bruseli začal brífing o práci a úlohe Európskeho parlamentu s vyhradenou časťou pre otázky s poslankyňou  európskeho parlamentu Monikou Flašíkovou-Beňovou. Vstup do parlamentu začínal bezpečnostnou prehliadkou a po jej prekonaní sme už obdivovali priestory, ktoré vidíme len z obrazoviek televízie. S hrdosťou sme sa pozreli na našu vlajku, ktorá sa týčila a viala spoločne s ostatnými v jednom zástupe, ale naše kroky viedli do zasadačky, kde nás už privítala pani poslankyňa, spoločne so svojím pracovným tímom.

 • 10 rokov Slovenska v Európskej únii

  Podobne ako množstvo škôl na celom Slovensku, aj žiakov Strednej priemyselnej školy v Snine, oslovila výzva poslankyne európskeho parlamentu Moniky Flašíkovej-Beňovej zapojiť sa do súťaže o najlepšiu koláž na tému 10 rokov Slovenska v Európskej únii. Spojili sme svoje sily a výsledkom bolo niekoľko prác v reálnej aj virtuálnej podobe, ktoré  odzrkadľujú naše pocity o danej téme ako aj našu tvorivosť. Víťazstvo Strednej priemyselnej škole v Snine priniesla koláž - Óda na radosť k 10. výročiu vstupu Slovenska do EÚ, v ktorej je skrytých viacero symbolov, ktoré vnímame ako súčasť členstva Slovenska v Európskej únii. Naše vyjadrenie, ktoré symbolicky predstavuje 10 rokov Slovenska v Európskej únii, sme zhrnuli do týchto tematických oblasti, ktoré sú zachytené v koláži:

 • ELEKTROTECHNIKOM

   Aktualizačná odborná príprava

    

  SPŠ v Snine je oprávnenou osobou pre vzdelávanie - oprávnenie VVZ-1234/07-05.1, na vykonávanie výchovy a vzdelávania elektrotechnikov.

       § 21 - elektrotechnik
       § 22 - samostatný elektrotechnik
       § 23 - elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky

 • Srdce z lásky pre centrum sociálnych služieb Zátišie

  Srdce z lásky – pod týmto názvom sa dňa 14. februára 2014 v kinosále mesta Snina uskutočnil benefičný koncert pre Centrum sociálnych služieb Zátišie. Tento deň sa po svete niesol v duchu lásky, či už lásky partnerskej, lásky k rodičom, k starým rodičom, priateľom, učiteľom, či blízkym.

  Študentská spoločnosť Make&Sell so sídlom v Strednej priemyselnej škole v Snine sa rozhodla uctiť si lásku a priniesť radosť klientom Zátišia. Jedenásť členov spoločnosti sa podujalo na organizáciu samotnej udalosti. Spolu s účinkujúcimi sa im podarilo zostaviť bohatý program, o čom sa presvedčili aj samotní diváci – študenti SPŠ Snina. Mažoretky Maršálky, ZUŠ Snina, kapela Sion, FS Šiňava, speváci Simon a Anička, talentovaní študenti našej školy a klienti CSS Zátišie neváhali a prijali pozvanie na účinkovanie do programu. Účinkujúci sa predviedli v rôznych číslach a vydali zo seba čo najlepší výkon.

 • EČ a PFIČ maturitnej skúšky

  V dňoch 18. – 20. marca 2014 začali pre žiakov 4. ročníka maturitnej skúšky.

  18. marca 2014 externá časť a písomná forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry, ktorej sa zúčastnilo celkom 81 žiakov.

  19. marca 2014 externá časť a písomná forma internej časti z cudzích jazykov:

  - z anglického jazyka: zúčastnilo sa celkom 55 žiakov,

 • Druhé miesto v Strojárskej olympiáde patrí Strednej priemyselnej škole v Snine

  Stredná priemyselná škola v Snine je odbornou školou, ktorej hlavným cieľom je vytvoriť pevnú väzbu medzi teoretickým štúdiom, praktickou činnosťou a nadobudnutím jazykových kompetencií, kompetencií v oblasti informačno – komunikačných technológií a špecifických odborných kompetencií podľa študijného zamerania. Tento vysoko postavený cieľ sa darí škole plniť aj zapájaním sa do aktivít, ktoré sú nad rámec vyučovania a sú dobrou vizitkou školy, jej žiakov a učiteľov. Pripravujeme svojich žiakov, aby v tvrdej konkurencii obstáli, overili si svoje vedomosti a zručnosti  a zároveň, aby získali nové poznatky a skúsenosti. 

 • Poskytovanie poradenskej činnosti pri zabezpečení VO

  21. 2. 2014

  Verejná zákazka č.7
  Predmet zákazky:
  Poskytovanie poradenskej činnosti pri zabezpečení verejného obstarávania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. v aktuálnom znení v rámci projektu „Moderná škola – moderná technika – moderný priemysel“ spolufinancovaného z Operačného programu Vzdelávanie.
   
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.2.2014 10.00

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, Snina
  Partizánska 1059/23, 069 01 Snina
  pôvodná webová adresa: www.spssnina.edu.sk
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644
  telefón Školská jedáleň pri SPŠ: 057/3810187
  mail Školská jedáleň pri SPŠ: jana.dinicova1@gmail.com

Fotogaléria