Navigácia

​Buďte s nami v kontakte
aj na sociálnej sieti.

Sobota 28. 2. 2015

Dôležité linky

 

     

...................................

  

Fotogaléria

Povedali o nás ...

... v reporťáži TV Zemplín

 

 ... v  reportáži TV JOJ od 14. minúty 20 sekundy

... v reportáži TA3

Videá

 

Nadštandardné aktivity školy

   

Naši partneri

Vitajte na stránkach SPŠ

Nájdete tu všetky dôležité informácie o škole,
o študijných odboroch, ako aj informácie súvisiace
s bežným životom školy - rozvrh, suplovanie, súťaže
a iné aktivity.

SPŠ v súčasnosti poskytuje vzdelanie v týchto študijných odboroch:

2381 M strojárstvo – grafické systémy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3918 M technické lýceum
2675 M elektrotechnika 
2697 K  mechanik elektrotechnik

"Nájdi svoju školu, nájdeš sám seba."

Novinky

 • Dlho očakávané PC dorazili do školy!

  V rámci projektu ESF s názvom MODERNÁ ŠKOLA - MODERNÁ TECHNIKA - MODERNÝ PRIEMYSEL bolo zakúpené rôzne vybavenie na skvalitnenie vyučovania v SPŠ v Snine. Jednou z položiek vybavenia sú počítače, ktoré nahradia doterajšie vybavenie učební. Špecifikácia počítačov bola zvolená tak, aby výkonovo zvládali najnovšie softvérové vybavenie a najnovšie verzie už používaného softvéru. Všetci dobre vieme, že najnovšie verzie softvéru vyžadujú stále výkonnejší hardvér. Nové počítače sú vybavené s OS Windows 7 Prof., 8GB RAM, 1 TB HDD. Tieto parametre by mali vyhovovať niekoľko rokov - 8GB RAM spolu s procesorom má zabezpečiť svižný beh softvéru a 1TB HDD poskytne dostatok priestoru pre ukladanie dát a dostatok priestoru na inštaláciu softvéru.
  V týchto dňoch sa počítačové zostavy postupne oživujú, inštaluje sa na ne základný softvér: MSO 2013, Antivírus, Winrar, K-Lite Mega Codec Pack, aby v čo najkratšom čase nahradili súčasné vybavenie počítačových učební a umožnili skvalitniť vyučovací proces v našej škole.

 • Predstavte si, že získate 15.000 EUR na rozvojové aktivity vo Vašom okolí. Ako by ste ich najlepšie investovali? – to bola hlavná  otázka, ktorú mali riešiť 1- 3 členné tímy svojim projektom, ak sa rozhodli zapojiť do súťaže Eurofondue: Namoč svoje mesto!

  Našim žiačkam Kataríne Štofíkovej a Barbore Drabovej z III.LY odboru technické lýceum sa podarilo odbornú komisiu zaujať tak, že ich projekt Psí útulok bol zaradený medzi 5 najlepších finálových projektov. Dievčatám srdečne blahoželáme!

 • Jarné prázdniny

  23. február 2015 (pondelok) až 27. február 2015 (piatok)

  • Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 20. február 2015 (piatok)
  • Začiatok vyučovania po prázdninách:
   2. marec 2015 (pondelok
   )

   

 • Dohoda o spolupráci je podpísaná

  Dňa 13. februára 2015 sa v Strednej priemyselnej škole v Snine oficiálne podpísala Dohoda o spolupráci medzi Strednou priemyselnou školou v Snine a spoločnosťou MK MIKOR s.r.o.. Jej obsahom je prepojenie výučby odborných predmetov a praxe.

  Na zabezpečenie skvalitnenia vyučovania odborných predmetov škola pristúpila k jedinečnému modelu výučby, v ktorom sa prepojí teória s praxou priamo v škole, v priestoroch odborne zameraných CNC dielní, čím sa podporí  študijný odbor strojárstvo.

 • Inšpirujúce výsledky práce našich žiakov

  Stredná priemyselná škola v Snine pripravuje svojich študentov v študijných odboroch, ktoré sú v súčasnosti najviac žiadané na trhu práce. Tí najlepší študenti so svojimi  nadobudnutými zručnosťami a vedomosťami sa zúčastňujú odborných súťaží. Jednak, aby predviedli to čo vedia a zároveň, aby sa porovnali so svojimi rovesníkmi.

 • Informácia pre žiakov II.L, II.LY,
  III.L - EKO a 
  III.LY
  -EKO,
  zapojených do projektu ESP (Certifikát podnikateľských zručností) v rámci aplikovanej ekonómie:

  Druhý sebahodnotiaci dotazník je sprístupnený od 1.2. do 28.2.2015.

 • Comeback

  Rozhodnúť sa ako a kam ďalej po skončení strednej školy nie je jednoduché. Našim štvrtákom prišli začiatkom februára na pomoc ich starší kolegovia, dnes už absolventi SPŠ, a podelili sa s nimi o svoje skúsenosti s vysokoškolským životom. Porozprávali im o školách, na ktorých študujú, o svojom odbore, o skúsenostiach získaných v zahraničí, ale aj o tom ako sa dá veselo a príjemne tráviť čas po škole.

 • Podrobný prehľad najlepších odborných škôl na Slovensku

  Zoznam škôl pripravili spoločnosti AKO a mediamedia v rámci švajčiarsko-slovenského projektu Úradu vlády SR - Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Školy na Slovensku hodnotilo 2 000 firiem. 
  SPŠ je vnímaná zamestnávateľmi tak, že v rám
  ci tohoto prieskumu bola zaradená do TOP 10 škôl Prešovského samosprávneho kraja, a to dokonca na 4. miesto.

 • ELEKTROTECHNICI POZOR !

  SPŠ v Snine je oprávnenou osobou pre vzdelávanie - oprávnenie VVZ-1234/07-05.1

  ELEKTROTECHNICI  POZOR !

  Aj v tomto roku mnohým z Vás uplynie 5-ročná lehota na absolvovanie

  „ Aktualizačnej  odbornej  prípravy  - AOP“

 • Junior Freshhh

  Po prvýkrát sa študenti Strednej priemyselnej školy v Snine zapojili so hry Junior Freshhh, ktorej organizátorom a vyhlasovateľom na Slovensku je spoločnosť SLOVNAFT, a.s., člen skupiny MOL.

  Hry sa mohli zúčastniť trojčlenné súťažné tímy študentov zo všetkých stredných škôl Slovenskej republiky, vrátane 8-ročných gymnázií, ktorí ešte neabsolvovali maturitnú skúšku, bez ohľadu na ročník. Podmienkou účasti v hre bola povinná registrácia hráčov, ktorí museli byť žiakmi tej istej školy. Hra pozostávala  z on-line časti a z finále hry, ktoré bude realizované prezenčnou formou. Pre každé súťažné kolo on-line časti hry bolo príslušné zadanie sprístupnené prostredníctvom internetovej stránky junior.freshhh.sk  od 20:00 hod. príslušného dňa podľa časového harmonogramu. Jedno kolo obsahovalo 3 úlohy a na ich riešenie mali študenti vždy 48 hodín.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Partizánska 1059/23
  069 01 Snina
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644

Fotogaléria