Navigácia

Partners

Štvrtok 21. 8. 2014

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Oznam - VUCaSPS - Nájom casti CNC dielne

  Prenájom nebytových priestorov –  Stredná priemyselná škola v Snine

    V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

 • Jazyková škola v Snine

  Jazyková škola v Prešove, pobočka Snina, v budove Strednej priemyselnej školy v Snine

  Termín testov: 

  - denne  od 3. – 5. septembra 2014 v čase od 14.00 – 16.00 hod.

  - predmety: anglický, nemecký a ruský jazyk všetky ročníky (okrem 1. ročníka)

 • Riziká virtuálneho sveta a sociálnych sietí

   

   

 • Ako bezpečne surfovať na Internete?

  Dennodenne sa pomocou svojich počítačov, notebookov, tabletov, smartfonov a iných zariadení pripájame do siete, chceme byť On-line.

  Prezeráme rôzne stránky, žijeme virtuálnu realitu na sociálnej sieti, čítame správy, platíme účty vykonávame bankové transakcie. Ale zamýšľame sa nad tým, či to robíme bezpečne? A čo vôbec znamená bezpečnosť na Internete.

 • Elektronické bankovníctvo

  Elektronický svet sa stal súčasťou života detí a tínedžerov so všetkým dobrým i zlým, čo so sebou prináša. V minulom vydaní Sninských novín sme poukázali na riziká vyplývajúce z využívania sociálnych sietí, ktoré sú doménou skôr mladších vekových skupín. Využívať služby elektronického bankovníctva však „baví“ aj starších.

 • Súťaž - grafický návrh propagačného materiálu školy a jej študijných odborov

  Vyhodnotenie súťaže o najlepší grafický návrh propagačného materiálu školy a jej študijných odborov

  Súťaž bola vyhlásená a prebehla v druhej polovici mája. V termíne stanovenom súťažnými podmienkami bolo hodnotiacej komisii, zloženej z vedenia školy a učiteľov informatiky, doručených 8 súťažných návrhov.

 • Pätnásty ročník súťaže Supercyklista a Supervodič

  Každoročný ruch v mesiaci jún na školskom dvore Strednej priemyselnej školy v Snine je signálom, že sa začína finále tradičnej súťaže zameranej na bezpečnosť cestnej premávky Supercyklista a Supervodič 2014. Na školskom dvore pribúdajú prekážky určené cyklistom, vejú vlajky sponzorov a pre autá značky KIA a ŠKODY je pripravená motoristická dráha. Ku všetkému vyhrávajú tóny známych songov a netrpezliví súťažiaci čakajú na oficiálne otvorenie.

 • Úspech Samuela Andrejčíka

  Samuel Andrejčík, žiak II.LY, študijného odboru technické lýceum, dosiahol úspech, ku ktorému mu všetci zamestnanci a žiaci Strednej priemyselnej školy srdečne blahoželáme.

  V Kanade v meste Montreal, na medzinárodnom turnaji BISFed Boccia World Open získal v kategórii párov BC4   2. miesto a v Anglicku v meste Wigan na medzinárodnom turnaji Boccia England taktiež v kategórii párov BC4 získal 1. miesto.

 • Stredná priemyselná škola v Snine excelovala na Technickej univerzite v Košiciach

  14. mája 2014 obhájili študenti Strednej priemyselnej školy v Snine v náročnej konkurencii svoje technické nápady a inovatívne riešenia. A to excelentným spôsobom, čím zabezpečili bodované miesta v obidvoch kategóriách, v ktorých sa zúčastnili.

  Dávid Šimon a Dominik Kohut, študenti 3. ročníka študijného odboru elektrotechnika, pod odborným vedením vyučujúcej Ing. Márie Ortutayovej, sa rozhodli reagovať na výzvu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a presne v súlade s pozvánkou - preukázali svoj inovačný talent pri tvorbe a realizácii projektov na základe strojárskych riešení. Po preštudovaní podmienok výzvy prihlásil Dávid Šimon do kategórie Konštrukcie strojov a zariadení, automobily, biomedicínske inžinierstvo model Robotický odhŕňač snehu a Dominik Kohut predstavil model HHO generátor v kategórii Strojárske technológie a manažment technických a environmentálnych systémov. Každý prijatý projekt do súťaže bol zaradený aj do verejného hlasovania.

 • Neobyčajný životný príbeh M. R. Štefánika v tanečnom spracovaní

   4. mája uplynulo 95 rokov od tragickej smrti M. R. Štefánika, ktorého životným krédom bolo: „Veriť, milovať, pracovať.“ Ako je známe, Milan Rastislav Štefánik nebol len jedným z našich popredných politikov. Bol vedcom, cestovateľom, vojenským letcom, astronómom, ale aj vynálezcom skladacej fajky,  iniciátorom vzniku československých légií, titulárnym generálom francúzskej armády, zakladateľom Československej národnej rady a Československej republiky. Jeho životný príbeh a odkaz, na prvý pohľad témy netanečné,  sa dokonca stali aj námetom multimediálneho tanečného divadla.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, Snina
  Partizánska 1059/23, 069 01 Snina
  pôvodná webová adresa: www.spssnina.edu.sk
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644
  telefón Školská jedáleň pri SPŠ: 057/3810187
  mail Školská jedáleň pri SPŠ: jana.dinicova1@gmail.com

Fotogaléria