Navigácia

Partners

Štvrtok 23. 10. 2014

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

             

Novinky

 • 14. 10. 2014

  Aktualizovali sme modul Dokumenty

 • plenárna schôdza rodičovského združenia

  Rodičovské združenie pri SPŠ v Snine a vedenie SPŠ  zvoláva plenárnu schôdzu  rodičovského združenia, ktorá sa bude konať v priestoroch malej telocvične dňa 23. 10. 2014  o 15.30 hod.

  Po jej skončení sa uskutočnia triedne aktívy rodičovského  združenia.

  Prosíme triednych učiteľov prvých ročníkov, aby na triednych schôdzach zabezpečili voľbu zástupcov do Rodičovskej rady.  

 • S – sebarealizácia, P – poznávanie, Š – špecializácia

  Ak nepracujete na zlepšení seba každý deň, potom mrháte svojím životom – touto myšlienkou sa inšpirovali vyučujúci Strednej priemyselnej školy v Snine, ktorí sú zapojení do projektu Európskeho sociálneho fondu pod názvom  S – sebarealizácia, P – poznávanie, Š – špecializácia.

   Projekt sa skladá z viacerých aktivít, ktoré sú zamerané pre žiakov, na materiálno – technické vybavenie školy, ale aj pre učiteľov, na ich rozvoj a školiace aktivity. A k školeniu patrí , okrem iného, aj podporný materiál, ktorý škola získala v množstve zakúpenej odbornej literatúry zameranej na strojárstvo, techniku a prevádzku dopravy, technické lýceum, elektrotechniku, cudzie jazyky, slovenský jazyk, občiansku náuku a iné.

 • Úspech Samuela Andrejčíka

  Samuel Andrejčík  sa aktívne venuje  športu BOCCIA a vďaka jeho kvalitným výkonom na Majstrovstvách sveta v Číne v kategórii jednotlivcov BC4 obsadil 6. miesto. V tejto kategórii bol najúspešnejším Európanom.

  Bol zverejnený nový svetový rank a aj vďaka tomuto umiestneniu a ďalším umiestneniam na medzinárodných turnajoch v tomto roku Samuel Andrejčík  obsadil 2. miesto na svete hneď po Kanaďanovi Marcovi Dispaltrovi.

 • VÝZVA NA VOĽBY ČLENOV RADY ŠKOLY

  Výzva na voľby členov rady školy

  Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Strednej priemyselnej školy, Partizánska 1059/23, Snina, podľa § 25 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení a § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení vyhlasuje

 • Škola a prax bez hraníc

  V rámci nového programovacieho obdobia a výzvy Erasmus+ v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol projekt Strednej priemyselnej školy v Snine Škola a prax bez hraníc úspešný. A keďže hlavným cieľom školy je vytvárať pevné väzby medzi teoretickým štúdiom, praktickou činnosťou a získavaním jazykových kompetencií, kompetencií v oblasti informačno – komunikačných technológií a špecifických odborných kompetencií podľa študijného zamerania, tak sa to nielen deklaruje, ale aj prakticky realizuje.....

 • Štipendium v školskom roku 2014/2015

  8. 9. 2014

  Štipendium možno poskytnúť žiakovi denného štúdia strednej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami:

  1. ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny)
  2. u ktorých 1/12 – ina príjmu za kalendárny rok prechádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada  o štipendium je najviac vo výške životného minima.

 • Zváračská škola pri SPŠ v Snine

  25. 8. 2014

   

  organizuje – ZVÁRAČSKÉ  KURZY

   

  Z-E1     kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou 
  Z-M1     kurz zvárania taviacou sa elektródou v aktívnom plyne (CO2)
  Z-G1     kurz zvárania plameňom
  D-G2    kurz rezania kyslíkom


  Príprava na úradne skúšky EN 287-1 
  Periodické preskúšanie zváračov

 • 5. 12. 2013

     Prezentácie a video O škole

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, Snina
  Partizánska 1059/23, 069 01 Snina
  pôvodná webová adresa: www.spssnina.edu.sk
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644
  telefón Školská jedáleň pri SPŠ: 057/3810187
  mail Školská jedáleň pri SPŠ: jana.dinicova1@gmail.com

Fotogaléria