Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  A016
  A302
  A303
  automatizácia - A 010 A010 Rozvrh
  cestné vozidlá - B107 B107 Rozvrh
  CONNECT - A315 A315 Rozvrh
  cudzie jazyky 1 - A209 A209 Rozvrh
  cudzie jazyky 2 - A208 A208 Rozvrh
  cudzie jazyky 3 - A207 A207 Rozvrh
  cudzie jazyky 4 - A206 A206 Rozvrh
  dielňa - brusiareň - B035 B035 Rozvrh
  dielňa - doprava I - B003 B003 Rozvrh
  dielňa - doprava II - B041 B041 Rozvrh
  dielňa - frézareň malá - B020 B020 Rozvrh
  dielňa - sústružnícka - B017 B017 Rozvrh
  dielňa - zváračská B034 Rozvrh
  dielňa CNC - B019 B019 Rozvrh
  dielňa ručného obrábania - B013 B013 Rozvrh
  dielňa stolárska B014 Rozvrh
  dileňa - frézareň veľká - B042 B042 Rozvrh
  ekonomika, ADK - A301 A301 Rozvrh
  elektrotechnické merania I - B128 B128 Rozvrh
  elektrotechnické merania II - B126 B126 Rozvrh
  elektrotechnika I - B131 B131 Rozvrh
  elektrotechnika II - TPD - B129 B129 Rozvrh
  I.A, I.E A103 Rozvrh
I.A
I.E
  I.C, I.L A102 Rozvrh
I.C
I.L
  II.A, II.E A203 II.A
II.E
  II.C, II.L A101 Rozvrh
II.C
II.L
  III.A A104 Rozvrh
III.A
  III.C A217 III.C
  III.L-EKO, III.L-VYT A201 III.L-EKO
III.L-VYT
IV.L-EKO
IV.L-VYT
  IV.A A002 IV.A
  IV.C, IV.E A202 IV.C
IV.E
  IV.L-EKO, IV.L-VYT A204 Rozvrh
  kontrola a meranie - A001 A001 Rozvrh
  laboratórium KOM - B023 B023 Rozvrh
  MVP - A308 A308 Rozvrh
  obnoviteľné zdroje - B123 B123 Rozvrh
  poslucháreň - A310 A310 Rozvrh
  slovenský jazyk a literatúra - A107 A107 Rozvrh
  strojárska konštrukcia - B106 B106 Rozvrh
  strojárska technológia - B132 B132 Rozvrh
  technické kreslenie - A304 A304 Rozvrh
  telocvičňa malá - B121 B121 Rozvrh
  telocvičňa veľká - A026 A026 Rozvrh
  TEV - posilňovňa - B111 B111 Rozvrh
  TEV - stolný tenis - B108 B108 Rozvrh
  učebňa KIA B002 Rozvrh
  VYT - A307 A307 Rozvrh
  VYT - GRS - A306 A306 Rozvrh
  VYT - KONTI - A011 A011 Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Partizánska 1059/23
    069 01 Snina
  • +421 577623813
    fax: 057/7622618
    mobil: 0915938644

Fotogaléria