Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Rodičovské združenie ERASMUS +

  Rodičovské združenie pre rodičov žiakov, ktorí sa zúčastnia projektu ERASMUS +, sa uskutoční 12. septembra 2018 o 15.30 hod. v Strednej priemyselnej škole v Snine v učebni A107 (učebňa SJL).

  Účasť všetkých rodičov povinná!

  PaedDr. Alena Romanová, riaditeľka školy

 • Zápis do jazykovej školy

 • Začiatok školského roka 2018/2019

  Na všetkých svojich žiakov súčasných i nových sa tešíme v pondelok 3. septembra 2018 o 9,30 hod. 

  V pondelok, samozrejme, ešte bez tašiek.

 • Letný IT tábor ROBOTÍK začína

  v pondelok 20. 8. 2018 o 8,00 hod.

  Na stretnutie so všetkými prihlásenými "ajťákmi" sa tešia inštruktori letného tábora.

  Nezabudnite si doniesť vyplnené návratky. 

  Ak ste sa do tábora prihlásili inak ako elektronicky a nedostali ste akceptačný email s návratkou, budete ju môcť vyplniť v pondelok.  

  V prípade akýchkoľvek ďalších nejasnosti píšte na buchlakova.sps@gmail.com

 • ĎAKUJEME!

  Náš projekt Letný IT tábor bol v hlasovaní Gesto pre mesto Reiffeisen BANK úspešný. Získali sme 1000 €, ktoré použijeme na zakúpenie ďalších LEGO robotov MINDSTORMS EDUCATION EV3. Robotické sady nájdu svoje využitie nielen v letnom tábore, ale aj pri vyučovaní programovania počas školského roka. Vďaka Vašej podpore môžeme takto oživiť bežne vyučovanie a zefektívniť prácu detí v letnom tábore.

  Srdečne ďakujeme každému, kto si našiel chvíľlku čas a zahlasoval za náš projekt. 

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Môj študijný odbor

  Grafická súťaž

  Súťažíme, kreslíme, učíme sa, zabávame sa ... V tomto duchu prebiehala v júni na SPŠ v Snine školská grafická súťaž s názvom Môj študijný odbor pod vedením Ing. Demčákovej. Žiaci prvého a druhého ročníka zo všetkých našich študijných odborov (elektrotechnika, strojárstvo, technické lýceum, technika a prevádzka dopravy) navrhovali a tvorili logá a koláže svojich študijných odborov pomocou v škole dostupných aplikácií. Hlasovaním učiteľov a súťažiacich žiakov boli vybrané 3 najkrajšie logá (autori: Marek Storoška, Ľubomír Turbák a Gabriel Piškanin) a 3 najkrajšie koláže študijného odboru (autori: Oliver Senderák, Filip Morochovič a Paulína Gerbocová). Všetky vytvorené grafické práce si môžete pozrieť na adrese https://sps-snina-ekonomika-informatika2.webnode.sk/moj-st…/

 • Job Shadowing v AT&T

  20. jún 2018

  Zaujímavá a inšpiratívna aktivita pre žiakov aplikovanej ekonómie, ktorí sú držiteľmi ESP certifikátov (http://firma.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=4584).

  V tomto školskom roku sa certifikát podarilo získať Paulíne Gerbocovej, Jozefovi Rebičovi, Patrikovi Janočkovi, Oliverovi Senderákovi a Jakubovi Čochráčovi z technického lýcea. 

  Job Shadowingu vo firme AT&T v Košiciach za zúčastnili Paulína a Jozef. 

 • Priemyslováci na exkurzii v Unexe Slovakia, a.s.

  Študenti Strednej priemyselnej školy v Snine, žiaci tretieho ročníka študijného odboru strojárstvo, sa 12. júna 2018 zúčastnili odbornej exkurzie v strojárskej firme UNEX Slovakia, a. s. Snina.

  Po jednotlivých  odborných pracoviskách vo výrobných halách spoločnosti, ktorej výrobné portfólio tvorí hlavne strojové obrábanie a zváranie nosníkov a oceľových konštrukcií do hmotnosti 64 ton a dĺžky 45 m, nás sprevádzal vedúci výroby Ing. Ondrej Kovaľ, bývalý žiak našej školy. Zaujímavý bol nielen výklad k jednotlivým spôsobom zvárania, výroby - od vstupu polovýrobku až po expedíciu, množstvu prípravkov či strojnému zariadeniu, ale aj samotné výrobky pre zákazníkov nielen zo Slovenska, ale hlavne pre zahraničných odberateľov.  

  Najviac zaujali účastníkov exkurzie podvozky na presun tankov pre odberateľa zo Saudskej Arábie, priestory pieskovne a lakovne, ktoré upútali najmä svojou veľkosťou. 

  Pod vedením učiteľov odborných strojárskych predmetov Ing. Evy Kresilovej a Ing. Mikuláša Ižáka získali žiaci na exkurzii veľa zaujímavých poznatkov z oblasti výroby, nových technológií, pieskovania či povrchovej úpravy. Veríme, že budú prínosom pre ich ďalšie štúdium a ďalší profesionálny rast.

  Odborná exkurzia je súčasťou vzdelávacieho procesu.

  Ing. Eva Kresilová

 • Kritické myslenie - téma, ktorá nás oslovila

  Žiaci Strednej primyslenej školy v Snine sa stretli s Ondrejom Gažovičom, lektorom kritického myslenia, ktorý diskutoval so žiakmi a radil im, ako sa nestratiť v množstve informácií, ktoré priniesol internet a sociálne siete, ale aj bežný život.

  Žiakom vysvetľoval, že informácie nie sú rovnocenné. Tak ako rozmýšľajú nad tým, aký smartfón alebo tenisky si kúpia, by mali rovnako uvažovať, aké médiá budú čítať a komu môžu dôverovať. Zároveň povedal, že v jadre kritického myslenia má byť „zdvorilá pochybnosť“. Zdvorilá - znamená, že by sme nemali pochybovať o všetkom, nikomu neveriť, ku všetkému byť kritický - v spoločnosti sú aj zdroje spoľahlivé a dôveryhodné.

  Na záver stretnutia dal žiakom pár rád:

  - informácie nie sú rovnocenné,

  - fotky a videá môžu klamať,

  - je rozdiel medzi názorom a faktom,

  - názory môžu byť rôzne a je to OK,

  - je v poriadku povedať „neviem“ a „ mýlil som sa“.

  Vyjadrenia žiakov k stretnutiu:

  Stretnutie s pánom Gažovičom ma obohatilo o zaujímavé poznatky o kritickom myslení. Dozvedel som sa veľa nových informácií o tom, ako rozoznať fakt od názoru. Aké sú dôveryhodné zdroje, čomu môžeme veriť a čomu by sme zase veriť nemali. Zaujala ma jeho životná cesta, ako vymenil prácu v Nemecku a vydal sa na cestu vyučovať kritické myslenie. Táto diskusia bola poučná a informatívna. Podľa môjho názoru sú takéto diskusie pre mládež  a samozrejme by som privítal viac takýchto diskusií. (Patrik Janočko, II. L, odbor technické lýceum, SPŠ Snina )

  Na stretnutí sa diskutovalo o rôznych témach. Prvý bod diskusie bol, ako využiť kritické myslenie v živote,  diskutovalo sa faktoch a názoroch. Následne sa prešlo k téme fotiek a videí na internete, sociálnych sieťach. Ohlas spolužiakov na túto diskusiu bol veľmi dobrý. (Marián Bundža, II. L, odbor technické lýceum, SPŠ Snina)

  PhDr. Jarmila Kuriljuková

 • Maturanti 2018

  Do galérie Maturanti 2018 boli pridané fotografie.

 • Mladý zdravotník

  Dňa 31. mája 2018 sa uskutočnila územná súťaž Družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa základných škôl a Družstiev prvej pomoci mladých stredných škôl okresu Snina v poskytovaní prvej predlekárskej pomoci. Súťaž organizuje Slovenský Červený kríž v Snine.

              Našu školu reprezentovalo družstvo 5 žiačok z 1., 2. a 3. ročníka odboru technické lýceum. Kapitánkou družstva bola Paulína Gerbocová (II.L) a členky Stela Štofíková (III.L), Natália Karaščáková (II.L), Natália Venglárová (I.L) a Simona Rosičová (I.L). Dievčatá preukázali svoje teoretické vedomosti o Červenom kríži, ale predovšetkým praktické vedomosti v rôznych simulovaných situáciách, ako napr. autonehoda, infarkt, pneumotorax, zlomeniny, tržné rany atď. Ocenenie bronzovými medailami bolo výborným úspechom, hoci trošku ich mrzelo, že od vyššieho miesta ich delili iba dva body. Blahoželáme :)

              Akcie sa zúčastnili aj ďalšie naše žiačky, ktoré plnili úlohu hostesiek.

 • Matematický Klokan

  Dňa 19. marca 2018 sa uskutočnila medzinárodná súťaž Matematický Klokan, ktorej sa zúčastnilo 24 žiakov našej školy. Najlepšie výsledky v kategórii Kadet O12 dosiahli dvaja žiaci - Stanislav Behún z I.E a Benjamín Štutika z I.C. V kategórii Junior O34 dosiahli najlepšie výsledky žiaci Benjamín Marcinek zo IV.L a Adam Rigan z III.L. Benjamín Marcinek získal za umiestnenie na 26.- 28. mieste v rámci celej SR okrem Diplomu úspešného riešiteľa aj Diplom školského šampióna za najlepšie umiestnenie v rámci celej našej školy.

 • Letný IT tábor pre žiakov ZŠ

  Prihlásiť sa môžete do 29.06.2018  

   

 • 2. kolo prijímacích skúšok

  ROZHODNUTIE riaditeľky Strednej priemyselnej školy v Snine o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

  Vyhlasujem druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do študijných odborov:

  • 2381 M strojárstvo,
  • 2675 M elektrotechnika,
  • 3918 M technické lýceum.

  Kritériá prijímacieho konania sú zverejnené na http://www.sps-snina.edupage.org
  Prijímacie skúšky do 2. kola sa uskutočnia dňa – 19. júna 2018.  

  PaedDr. Alena Romanová, riaditeľka školy

 • Priemyslováci objavovali skryté čaro Východu

  Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva a jeho hlavným poslaním je poukázať na spoločné kultúrne korene nielen v literatúre, umení, ale aj v remeslách, príbehoch, gastronómii, ktoré sme zdedili od našich predkov... Predstavuje nielen odkaz minulosti, ale je aj cenným zdrojom poznania a inšpirácie pre budúcnosť. Práve preto sme sa aj my, priemyslováci, vybrali po stopách našej histórie a rozhodli sme sa, že „dobyjeme“ hrad, ktorý sa týči nad mestečkom Stará Ľubovňa.

  Hrad nám otvoril svoje brány 15. mája a my sme boli prekvapení jeho históriou i terajšou podobou. Bohatá história ho previedla od stredovekej slávy až k dobám, kedy bol skôr na príťaž. Dnes už však nesie novú dôstojnú funkciu múzea.

  Do areálu hradu sme sa dostali monumentálnou chránenou alejou pagaštana konského. Pri vstupnej bráne nás už očakával  sprievodca v dobovom kostýme, ktorý nás previedol po jednotlivých expozíciách. Vyrozprával nám rôzne legendy a príbehy, zaviedol nás do mučiarne, hradnej kaplnky i múzea, súčasťou ktorého sú: historická expozícia, expozícia dobového nábytku i zbraní a expozícia zoznamujúca návštevníkov so životom a rodokmeňom posledných majiteľov hradu – rodu Zamoyských. Prehliadku hradu okorenenú prekrásnym výhľadom na okolitú krajinu zo zrekonštruovanej veže sme tiež nevynechali zo svojho programu.

  Počas prehliadky sme sa dozvedeli, že hrad  je z druhej polovice 13. storočia a vznikol ako hraničný strážny hrad, chrániaci obchodné cesty do Poľska. V minulosti sa preslávil stretnutiami korunovaných hláv, ukrývaním poľských korunovačných klenotov či väznením Mórica Beňovského, šľachtica, cestovateľa a kráľa Madagaskaru.

  Prehliadku sme ukončili až pod hradom, kde je učupená skupina rozprávkovo krásnych dreveníc, ktoré akoby dotvárali stredoveké panstvo. Ide o národopisnú expozíciu v prírode, ktorá predstavuje súbor stavieb ľudovej architektúry regiónu Spiš. Hneď pri vstupe nás upútal prekrásny drevený gréckokatolícky kostol Sv. Michala z Matysovej a v areáli roľnícke domy, stodoly, dom richtára a dokonca sme videli aj školu. Vôňa dreva a machu, dobové predmety, obrazy... nás preniesli do úplne iného sveta, na aký sme zvyknutí. Na chvíľu sme sa mali možnosť vcítiť do životov našich predkov a uvedomiť si hodnoty, ktoré vyznávali.

   Naše putovanie sme obohatili aj o návštevu starobylého mesta na severovýchode Slovenska, Bardejova.

  Najvýznamnejšou časťou mesta je Radničné námestie. Tu sa nachádza niekoľko mestských domov v štýle gotiky. Dominantou námestia je Bazilika minor svätého Egídia. Bardejov je tiež preslávený svojím systémom opevnenia, ktorý patrí medzi najdokonalejšie v Európe vôbec. V roku 2000 bolo historické centrum mesta Bardejov spolu s niekoľkými miestnymi stavbami zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

  Naše zaujímavé putovanie bolo prehliadkou Bardejova ukončené, no my veríme, že takýchto príležitostí kultúrne sa obohatiť a povzbudiť na duchu bude stále viac a viac. Veď história je matkou múdrosti, klenotnicou skúseností, zdrojom pre poznanie už poznaného. Tým, že podáva správu o minulosti, umožňuje ľuďom posudzovať aj prítomnosť.  

   Mgr. Jana Semjonová

                                                                                                                        

 • Branný súboj študentov – Prešovský samosprávny kraj

  Stredná priemyselná škola sa zapojila do poslednej série branných súbojov, ktorá sa uskutočnili v areáli Gymnázia arm. gen. Ludvika Svobodu v Humennom.  Študenti Samuel Hajdu, Michal Kapráľ, Tibor Pavlisko, Viliam Vajda a Vladimír Bednár  si zmerali  sily nielen vo fyzických disciplínach, topografii, streľbe z airsoftových zbraní, prvej pomoci na RCHBO dráhe, ale aj vo vedomostnom teste.  Umiestnili sa na peknom piatom mieste a  odchádzali zo súťaže plní zážitkov.  Veria, že na ďalší ročník sa pripravia zodpovednejšie, hlavne v topografii a v prvej pomoci. Tešíme sa na  ďalší  ročník.

   Mgr. A. Mišková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Partizánska 1059/23
  069 01 Snina
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644

Fotogaléria