Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Rodičovské združenie

  Rodičovské združenie pri SPŠ v Snine a vedenie školy pozývajú rodičov na triednické aktívy, ktoré sa budú konať 25. 4. 2018 (streda) o 15.30 hod. v jednotlivých kmeňových triedach školy.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • SPŠ Snina dominovala v celoštátnej súťaži MEĎ 2018

  15. ročník celoštátnej súťaže MEĎ 2018 pre žiakov SOŠ usporiadal Európsky inštitút medi a SPŠS Bratislava.

  Cieľom súťaže, do ktorej sa každoročne zapája aj naša škola, je nadobudnúť poznatky o medi a možnosti využitia a použitia výrobkov z medi v technických zariadeniach budov. Súťaž prebiehala prostredníctvom internetu na webovej stránke HCPC (www.copperschool.com).

  Otázky pre žiakov, ktorí študujú v študijných odboroch stredných odborných škôl, pozostávali z 20 všeobecných otázok o medi, 35 otázok o použití medi v technických zariadeniach budov (TZB) a 5 úloh bolo určených na výpočet potrubí - základných parametrov rozvodov v rámci technických inštalácií budov.

  V tomto školskom roku bola rekordná účasť, keď sa do súťaže zapojilo až 18 stredných škôl z celého Slovenska.

  Stredná priemyselná škola v Snine ako družstvo obsadila 1. miesto a zároveň získala 250,- € na nákup materiálu slúžiaceho na inštaláciu rozvodov v technických zariadeniach budov prostredníctvom medi.

  V súťaži jednotlivcov, pri celkovom počte súťažiacich 194, žiaci SPŠ v Snine obsadili prvé tri miesta v poradí: 1. miesto: Benjamín Marcinek, 2. miesto: Šimon Rada, 3. miesto: Filip Rada a boli odmenení nákupnými poukážkami.  (https://copperschool.com/sk/umiestnenia/2018)                                                          

  Odbornými garantmi celej súťaže v SPŠ v Snine boli Ing. Jozef Kováč a Ing. Mikuláš Ižák.

  Ing. Jozef Kováč

 • Svetový deň stolného tenisu v SPŠ v Snine

  Strednú priemyselnú školu v Snine oslovila ponuka zapojiť sa do projektu ...ideme hrať ping – poooooong...  a zorganizovala vo štvrtok 5. apríla 2018 stolnotenisový turnaj. Týmto turnajom sa aj Stredná priemyselná škola v Snine, spoločne s našimi partnermi, ktorí prijali pozvanie na tento turnaj, pripojila k oslavám Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých na Slovensku - World Table Tennis for all Day.

  Na úvod športového zápolenia vystúpil folklórny súbor Šiňava, riaditeľka školy PaedDr. Alena Romanová privítala súťažiacich krátkym príhovorom a koordinátorka projektu v našej škole Mgr. Anna Mišková oboznámila všetkých súťažiacich s pravidlami i herným plánom.

  Počas slávnostného nástupu sa predstavili družstvá, ktoré medzi sebou súperili: 

  1. družstvo:      Študenti SPŠ v Snine

  2. družstvo:      Učitelia SPŠ v Snine

  3. družstvo:      Únia žien Snina                               

  4. družstvo:      Hraničná a cudzinecká polícia

  V napínavých súbojoch, ktoré preverili obratnosť, šikovnosť i kondíciu, nakoniec zvíťazilo družstvo Učitelia SPŠ v Snine pred zástupcami Hraničnej a cudzineckej polície. Naše poďakovanie patrí aj Spojenej škole internátnej v Snine, ktorá nám zapožičala dva pingpongové stoly.

  Záver športového podujatia patril spoločnému obľúbenému kolotoču. Dobrá nálada, príjemná atmosféra, chuť zašportovať si i skvelo zorganizované dopoludnie boli hlavnými atribútmi celého podujatia.

   

                                                                                                Mgr. Miroslava Mišková

                                                                                                       SPŠ v Snine

 • Skvelý týždeň v Tatrách

  Už tretíkrát mali možnosť študenti Strednej priemyselnej školy v Snine, aj vďaka príspevku na lyžiarsky kurz od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, absolvovať päťdňový kurz v lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica vo Vysokých Tatrách. Vo februári ho absolvovalo 32 žiakov 2. ročníka, v marci 41 žiakov 1. ročníka. Krásne ubytovanie v hoteli Lesana v Starej Lesnej, výdatné raňajky, teplý obed či chutná večera, skvelo upravené zjazdovky, plno nových zážitkov, tatranské počasie, ale hlavne chuť naučiť sa lyžovať, či zdokonaliť sa v tomto peknom zimnom športe nás sprevádzali počas dvoch kurzov prežitých v nádhernej tatranskej prírode.

 • Na celoslovenskom kole ZENIT v strojárstve SPŠ Snina na stupni víťazov

  Zenit je výstižnou skratkou súťaže, ktorá v plnom znení znamená: „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť“ a je zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo. 

  V 8 kategóriách, ktoré sú určené žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií, je hlavným cieľom súťaže podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať ich tvorivé kompetencie, odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a v strojárstve.

  Celoslovenské kolo 19. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve sa konalo v dňoch 20. - 22. marca 2018 v  priestoroch Strednej odbornej školy polytechnickej v Dolnom Kubíne.

  V kategórii C – CNC programovanie súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti súťažiaci vypracovali test, ktorý obsahoval otázky z technického kreslenia, strojárskej technológie a časti strojov.

  V praktickej časti bolo úlohou súťažiacich vytvoriť, podľa zadanej výkresovej dokumentácie
  a technologického postupu, program pre riadenie CNC stroja.

  Strednú priemyselnú školu v Snine a Prešovský samosprávny kraj zastupoval víťaz krajského kola, žiak III. A triedy študijného odboru strojárstvo Marián Tišliar, ktorý v náročnej konkurencii obsadil výborné tretie miesto.

  Mariánovi ďakujeme za reprezentáciu školy a k úspechu srdečne blahoželáme.

  Ing. Jozef Kováč

       SPŠ v Snine

 • Exkurzia do najväčšej automobilovej spoločnosti na Slovensku

   

            Stredná priemyselná škola v Snine aj tento rok pripravila pre svojich úspešných študentov a pre žiakov 9. ročníka základných škôl a ich pedagógov veľmi zaujímavú akciu.
            Exkurzia do najväčšej automobilovej spoločnosti na Slovensku – do Volkswagenu Bratislava sa uskutočnila dňa 16. marca 2018. Táto spoločnosť pôsobí na Slovensku od roku 1991 a okrem závodu v Bratislave v Devínskej Novej Vsi, ktorý sme navštívili aj my, má spoločnosť ďalšie prevádzky v Martine a v Košiciach. Avšak bratislavský závod je jediným automobilovým závodom na svete, v ktorom sa vyrábajú vozidlá piatich značiek pod jednou strechou.
             Do Bratislavy sme vyrazili v skorých ranných hodinách. Na prehliadku karosárne, ktorú sme si vybrali z ponuky spoločnosti, vyrábajúcej autá nielen pre európsky trh, ale aj pre Čínu, USA a Rusko sme sa veľmi tešili, aj keď nám celou cestou pršalo. V karosárni, vďaka veľkému množstvu robotov, dokonalej technológii a najmodernejšej techniky sme videli, ako z jednotlivých dielov vzniká kompletná karoséria rôznych vozidiel. Tiež nás ohúrila vonkajšia lanovka, ktorá prepravuje hotové vozidlá. Zistili sme, že je to svetový unikát. Pri opúšťaní areálu závodu, ktorý sa rozkladá na rozlohe približne 160 futbalových ihrísk, sa nám ukázalo veľké testovacie stredisko. Po prehliadke, ktorá trvala okolo 70 minút, sme sa všetci plní zážitkov a nových poznatkov tešili na obed a cestu domov, ktorú sme si spríjemnili krátkou zastávkou v nákupnom centre Avion. 
             Veríme, že exkurzia bude prínosom, inšpiráciou a veľkou pomocou pri ďalšom štúdiu a profesionálnom raste nielen našich šikovných žiakov a žiakov základných škôl, ale aj nám pedagógom. 

                                                                                                                                                        Ing. Eva Kresilová

 • Roadshow 2017

  Odovzdávanie cien na Úrade vlády v Bratislave (marec 2018)

 • Stredná priemyselná škola Snina na Festivale profesií EXPO v Krakowe

  Z poverenia Prešovského samosprávneho kraja Stredná priemyselná škola v Snine reprezentovala stredné školy PSK na Vzdelávacom veľtrhu -  festivale profesií EXPO v Krakowe

  v Poľsku. Sekcia medzinárodného zastúpenia bola v pavilóne Dunaj a naša štátna vlajka prilákala množstvo záujemcov, ktorí mali možnosť oboznámiť sa so zameraním študijných odborov SPŠ v Snine.

                   Od stredy 21. 3. 2018, kedy sme si svoju sekciu pripravili, až do soboty 24. 3. 2018, sme odpovedali návštevníkom na množstvo otázok, ktoré súviseli s Prešovským samosprávnym krajom, našou školou a jej zameraním, exponátmi, ktoré sme vystavovali v jednotlivých sekciách svojho stánku.

                  Našu sekciu navštívili oficiálni organizátori a vzácnou poctou pre nás bola návšteva a kladné ohodnotenie našej expozície pánom generálnym konzulom Ivanom Škorupom. Vo vzájomnej besede sme pánovi konzulovi predstavili produkty našich žiakov v časovej osi – buď hotové výrobky, alebo na fotografiách ukážky vybavenia jednotlivých študijných odborov:

  • z techniky a prevádzky dopravy  model autíčka na vodíkový pohon, ukážky modulov systému Connect,    
  • zo strojárstva CNC frézovačka, kde si účastníci mohli vyfrézovať logo SPŠ Snina, ukážky 3D modelovania a rôzne strojové súčiastky vyrobené v CNC dielni školy,
  • z elektrotechniky – ukážky modelov robotov a ich pohyb pomocou snímačov po dráhe, svetelné križovatky programované pomocou PLC,  
  • z technického lýcea – prezentácia výsledkov a doterajších úspechov prostredníctvom mediálnych výstupov.

  Ako môžeme hodnotiť prezentáciu Prešovského samosprávneho kraja v podaní Strednej

  priemyselnej školy v Snine?

  1. Originálnu, jedinečnú, nápaditú, výpovednú a poskytujúcu množstvo informácií o kraji, meste, škole.

  2. Svojráznu, lebo oslovila množstvo účastníkov z krajiny (tohtoročný veľtrh navštívilo 16 000 účastníkov), ktorá prejavila záujem o študijné odbory z našej školy – SPŠ v Snine.

  3. Kreatívnu a vysoko pozitívne, lebo sme zároveň aj nadviazali medzinárodné kontakty so školami z Francúzska, Nemecka a Poľska.

 • Termíny prijímacích skúšok na školský rok 2018/2019

  Prvý termín prvého kola dňa 14. mája 2018 o 8.00 hod. v budove SPŠ v Snine
  Druhý termín prvého kola dňa 17. mája 2018 o 8.00 hod. v budove SPŠ v Snine

  V školskom roku 2018/2019 otvoríme dve triedy s celkovým počtom 62 žiakov v týchto študijných odboroch: 

  2381 M strojárstvo - počet - 23 ,

  2675 M elektrotechnika - počet - 8 , 

  3765 M technika a prevádzka dopravy- počet - 12 ,

  3918 M technické lýceum- počet -19.

  V prípade nenaplnenia počtu žiakov v triedach sa rozhodne o ďalšom termíne prijímacieho konania, ktoré sa bude konať dňa 19. júna 2018.

 • Týždeň slovenských knižníc 2018

  V dňoch 5. – 11. marca 2018 sa uskutočnil 19. ročník Týždňa slovenských knižníc pod

  spoločným mottom: KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH. Prebiehal prostredníctvom širokého spektra aktivít a podujatí za účelom pozitívne zviditeľňovať knižnice ako významné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ktoré plnia svoju nezastupiteľnú úlohu v rozvoji spoločnosti a pri vzdelávaní mladej generácie.

  Týždeň slovenských knižníc je zameraný na prezentáciu knižníc, knižnej kultúry, kníh

  a propagáciu významu čítania. Aj my sme si ho pripomenuli návštevou našej školskej knižnice, ale aj inými aktivitami na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ktoré sme si obohatili zaujímavými prezentáciami a úlohami zameranými na prácu s textom, prácu s odbornou literatúrou, čítaním ukážok z kníh...

  Otvorením Týždňa slovenských knižníc 2018 na začiatku marca si zároveň pripomenieme tradíciu Mesiaca knihy, kedy budú knižnice realizovať množstvo podujatí na podporu čítania.

                                                                                                Mgr. Jana Semjonová

                                                                                                    vedúca PK SJL

 • Lyžiarsky kurz druhákov

   

  Žiaci druhého ročníka SPŠ v Snine sa v termíne od 5. do 9. februára 2018  zúčastnili lyžiarskeho kurzu v Tatranskej Lomnici. Okrem výbornej lyžovačky, ktorú absolvovali spolu so svojimi inštruktorkami, si odniesli aj veľa krásnych zážitkov.     

 • SPŠ Snina po tretíkrát za sebou vyhrala okresné kolo vo florbale.

  Florbalisti SPŠ Snina dokázali, že medzi sninskými strednými školami nemajú súpera a po rokoch 2016 a 2017 zopakovali svoje prvenstvo na okresnom kole vo florbale stredných škôl, ktoré dňa 9.3.2017 zorganizovalo CVČ Snina v Športovej hale.

  Turnaj absolvovali impozantným spôsobom, keď získali plný počet bodov a ich brankár Henyig ani raz neinkasoval,

  Z postupu na krajské kolo sa tešili títo študenti SPŠ Snina:

  Henyig, Harvan,Vasko, Ondika, Vološin, Lajtár, Balko, Pavlisko, Piškanin, Hašuľ, Daranský, Cima.  

  Výsledky :

  SPŠ – Gymnázium 2:0  Harvan , Vasko

  SPŠ – SŠI 7:0  Vološin 2, Harvan, Pavlisko, Daranský, Cima, Vasko

  SPŠ – CSŠ 5:0 kont.

  SPŠ – SOŠ 2:0 Harvan, Daranský

  Poradie:  1.SPŠ       

                 2.Gymn.                

                 3.SOŠ

                 4.CSŠ

                 5.SŠI      

  Chlapcom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu svojej školy a držíme palce na kraji.

  Do tretice všetko dobré!

 • SPŠ v Snine opäť boduje - 1. miesto v Ruskom slove

  Už niekoľko rokov sa Stredná priemyselná škola v Snine pravidelne zúčastňuje celoslovenského kola súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo, ktoré organizuje Zväz Rusov Košice.

  Inak tomu nebolo ani tento rok, kedy sa konal už 12. ročník súťaže, ktorej témou bola  Šíra ruská zem. Tohtoročnou zvláštnosťou bolo to, že sa prvýkrát konalo krajské kolo, ktoré prebiehalo v priestoroch SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove. Súťažilo 55 účastníkov z 18 škôl Prešovského kraja. Podujatie prebiehalo v priateľskej atmosfére.

  Jednou zo súťažiacich bola aj naša žiačka 2. ročníka technického lýcea, Anastasiia Danylyshyna, ktorá vo svojej kategórii obsadila vynikajúce 1. miesto, ku ktorému jej srdečne blahoželáme a tešíme sa spolu s ňou.

  Keďže víťazi prvých miest postupujú do celoslovenského kola, budeme Nasti držať prsty, aby jej umiestnenie bolo čo najlepšie.

  Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

                                                                                    Mgr. Alexandra Čovanová

                                                                                                SPŠ Snina

 • Olympiáda Mladý účtovník

  Slovenská komora certifikovaných účtovníkov a spoločnosť KROS a. s. vyhlásili v tomto roku už 21. ročník súťaže pre študentov stredných škôl v účtovníctve - Olympiáda Mladý účtovník 2018.

  Ide o celoštátnu súťaž pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve a v programe OMEGA. Jej cieľom je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia študentov pri štúdiu účtovnej problematiky.

  15. februára 2018 prebehlo na SPŠ v Snine školské kolo olympiády. Aktívne sa do nej zapojili žiaci štvrtého ročníka odboru technické lýceum so zameraním na ekonomiku a preukázali tak svoje nadobudnuté zručnosti a vedomosti.

  Víťazmi školského kola sa stali:
  1. miesto - Vladimír Danko
  2. miesto - Viktória Vaceľová
  3. miesto -  Michaela Sidorová

 • Popoludnie neobvyklých príležitostí - 7. marec 2018

  Milí rodičia,

  je tu čas, keď sa Vaše deti viac než kedykoľvek predtým zamýšľajú nad otázkou, ako nasmerovať svoje kroky na ceste za poznaním. Hľadajú pomoc i podporu predovšetkým u Vás, vážení rodičia, pretože si uvedomujú dôležitosť svojho rozhodnutia. A tak dominantná úloha v procese výberu školy je v rukách Vás, rodičov.

  Keďže prvým predpokladom pre správny výber školy je poznanie jej filozofie, hodnôt, metód výučby, je snahou našej školy vtiahnuť Vás, rodičov, priamo do jej diania. Práve v tejto súvislosti sme si pre Vás a Vaše deti pripravili Popoludnie neobvyklých príležitostí, ktoré sa bude konať dňa

  07. marca 2018 o 16.00 hod. v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Snine a jeho zmyslom je priblížiť Vám našu školu.

  Škola má dlhoročnú tradíciu najmä v oblasti odborného vzdelávania, pripravuje kvalifikovaných odborníkov v študijných odboroch: strojárstvo, technika a prevádzka dopravy, technické lýceum, elektrotechnika. Ponúka dobré technické zázemie, špičkové technológie, prepojenie teórie s praxou, organizuje vzdelávacie a zážitkové podujatia a vytvára príležitosti na odhalenie tajomstva nepoznaného. Jej konečným cieľom je pripraviť flexibilných absolventov, ktorých schopnosti, vedomosti a zručnosti im umožnia uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci EÚ alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

  Nami pripravené Popoludnie neobvyklých príležitostí je šancou vtiahnuť Vás a Vaše deti do víru našej školy, ukázať Vám priebeh a náplň vyučovania v jednotlivých predmetoch a priamo dostať odpovede na to, čo Vaše dieťa v škole získa a kde a ako sa môže po  ukončení štúdia uplatniť.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami!

  Pri vstupe do budovy školy dostanete lístoček s číslom, ktoré bude zaradené do zlosovania o hodnotné ceny.

  PaedDr. Alena Romanová

          riaditeľka školy

 • Sme víťazmi súťaže Roadshow 2017 Úradu vlády SR

  http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vitazi-sutaze-roadshow-2017-uradu-vlady-sr-su-znami/

  Zlepšenie stavu v meste, obci či regióne, nové environmentálne riešenia, podpora gastronómie či rekonštrukcie pamiatok – to boli hlavné témy 25 projektov študentov stredných škôl z celého Slovenska, s ktorými sa prihlásili  do už tradičnej súťaže Úradu vlády SR Roadshow 2017. Deväťčlenná odborná komisia zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, sekcie Centrálny koordinačný úrad Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov  prihliadala pri svojom hodnotení  najmä na význam projektu pre ten ktorý región, kreativitu a inovatívnosť, ale aj  na jeho formálnu správnosť. Predsedníčka odbornej komisie Ingrid Šrámková z Úradu vlády SR: „Boli sme nadšení úrovňou a kreativitou niektorých projektov a veľmi radi by sme niektoré z nich, vzhľadom na ich úroveň, videli aj zrealizované. Tešíme sa, že ceny dostanú veľmi schopné tímy študentov.“  Najlepší projekt, a teda aj víťazom súťaže so 171 bodmi, sa stal projekt:  Zdieľaj bicykle, šetri prírodu študentov  Strednej priemyselnej školy v Snine. Tím „Priemyslováci“ tvorili: Patrícia Andrejčíková, Petra Mišková, Viktor Dráb a Mário Širgeľ. 

  V súťaži budú odmenené tak víťazné školy, ktoré tímy reprezentovali, a to tovarom podľa vlastného výberu v hodnote desať, osem a šesť tisíc eur, ako aj samotní študenti  - 1.cena televízor, 2.cena – videokamera a 3.cena – Ipod. Vyhlásenie výsledkov so  slávnostným  odovzdávaním  cien pre jednotlivcov aj tímy sa uskutoční  na Úrade vlády SR najneskôr do konca marca 2018.

  Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity  

  Viac na http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vitazi-sutaze-roadshow-2017-uradu-vlady-sr-su-znami/

   

 • Jarné prázdniny

  Dňa 26. februára 2018 (pondelok) začínajú jarné prázdniny.

  Prázdniny končia 02. marca 2018 (nedeľa).

  Nástup do školy po prázdninách je v pondelok 05. marca 2018.

  Prajeme Vám krásne počasie, oddych a veľa pekných zážitkov.

   

  Tešíme sa na Vás po prázdninách opäť v škole.                                                

  23. február 2018                   vedenie školy

 • Rodičovské združenie

  Rodičovské združenie pri SPŠ v Snine a vedenie školy pozývajú rodičov na triednické aktívy, ktoré sa budú konať v jednotlivých kmeňových triedach školy 

  6. 3. 2018 (utorok) o 15.30 hod.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Partizánska 1059/23
  069 01 Snina
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644

Fotogaléria