Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Kritické myslenie - téma, ktorá nás oslovila

  Žiaci Strednej primyslenej školy v Snine sa stretli s Ondrejom Gažovičom, lektorom kritického myslenia, ktorý diskutoval so žiakmi a radil im, ako sa nestratiť v množstve informácií, ktoré priniesol internet a sociálne siete, ale aj bežný život.

  Žiakom vysvetľoval, že informácie nie sú rovnocenné. Tak ako rozmýšľajú nad tým, aký smartfón alebo tenisky si kúpia, by mali rovnako uvažovať, aké médiá budú čítať a komu môžu dôverovať. Zároveň povedal, že v jadre kritického myslenia má byť „zdvorilá pochybnosť“. Zdvorilá - znamená, že by sme nemali pochybovať o všetkom, nikomu neveriť, ku všetkému byť kritický - v spoločnosti sú aj zdroje spoľahlivé a dôveryhodné.

  Na záver stretnutia dal žiakom pár rád:

  - informácie nie sú rovnocenné,

  - fotky a videá môžu klamať,

  - je rozdiel medzi názorom a faktom,

  - názory môžu byť rôzne a je to OK,

  - je v poriadku povedať „neviem“ a „ mýlil som sa“.

  Vyjadrenia žiakov k stretnutiu:

  Stretnutie s pánom Gažovičom ma obohatilo o zaujímavé poznatky o kritickom myslení. Dozvedel som sa veľa nových informácií o tom, ako rozoznať fakt od názoru. Aké sú dôveryhodné zdroje, čomu môžeme veriť a čomu by sme zase veriť nemali. Zaujala ma jeho životná cesta, ako vymenil prácu v Nemecku a vydal sa na cestu vyučovať kritické myslenie. Táto diskusia bola poučná a informatívna. Podľa môjho názoru sú takéto diskusie pre mládež  a samozrejme by som privítal viac takýchto diskusií. (Patrik Janočko, II. L, odbor technické lýceum, SPŠ Snina )

  Na stretnutí sa diskutovalo o rôznych témach. Prvý bod diskusie bol, ako využiť kritické myslenie v živote,  diskutovalo sa faktoch a názoroch. Následne sa prešlo k téme fotiek a videí na internete, sociálnych sieťach. Ohlas spolužiakov na túto diskusiu bol veľmi dobrý. (Marián Bundža, II. L, odbor technické lýceum, SPŠ Snina)

  PhDr. Jarmila Kuriljuková

 • Maturanti 2018

  Do galérie Maturanti 2018 boli pridané fotografie.

 • Mladý zdravotník

  Dňa 31. mája 2018 sa uskutočnila územná súťaž Družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa základných škôl a Družstiev prvej pomoci mladých stredných škôl okresu Snina v poskytovaní prvej predlekárskej pomoci. Súťaž organizuje Slovenský Červený kríž v Snine.

              Našu školu reprezentovalo družstvo 5 žiačok z 1., 2. a 3. ročníka odboru technické lýceum. Kapitánkou družstva bola Paulína Gerbocová (II.L) a členky Stela Štofíková (III.L), Natália Karaščáková (II.L), Natália Venglárová (I.L) a Simona Rosičová (I.L). Dievčatá preukázali svoje teoretické vedomosti o Červenom kríži, ale predovšetkým praktické vedomosti v rôznych simulovaných situáciách, ako napr. autonehoda, infarkt, pneumotorax, zlomeniny, tržné rany atď. Ocenenie bronzovými medailami bolo výborným úspechom, hoci trošku ich mrzelo, že od vyššieho miesta ich delili iba dva body. Blahoželáme :)

              Akcie sa zúčastnili aj ďalšie naše žiačky, ktoré plnili úlohu hostesiek.

 • Matematický Klokan

  Dňa 19. marca 2018 sa uskutočnila medzinárodná súťaž Matematický Klokan, ktorej sa zúčastnilo 24 žiakov našej školy. Najlepšie výsledky v kategórii Kadet O12 dosiahli dvaja žiaci - Stanislav Behún z I.E a Benjamín Štutika z I.C. V kategórii Junior O34 dosiahli najlepšie výsledky žiaci Benjamín Marcinek zo IV.L a Adam Rigan z III.L. Benjamín Marcinek získal za umiestnenie na 26.- 28. mieste v rámci celej SR okrem Diplomu úspešného riešiteľa aj Diplom školského šampióna za najlepšie umiestnenie v rámci celej našej školy.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Letný IT tábor pre žiakov ZŠ

  Prihlásiť sa môžete do 29.06.2018  

   

 • 2. kolo prijímacích skúšok

  ROZHODNUTIE riaditeľky Strednej priemyselnej školy v Snine o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

  Vyhlasujem druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do študijných odborov:

  • 2381 M strojárstvo,
  • 2675 M elektrotechnika,
  • 3918 M technické lýceum.

  Kritériá prijímacieho konania sú zverejnené na http://www.sps-snina.edupage.org
  Prijímacie skúšky do 2. kola sa uskutočnia dňa – 19. júna 2018.  

  PaedDr. Alena Romanová, riaditeľka školy

 • Priemyslováci objavovali skryté čaro Východu

  Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva a jeho hlavným poslaním je poukázať na spoločné kultúrne korene nielen v literatúre, umení, ale aj v remeslách, príbehoch, gastronómii, ktoré sme zdedili od našich predkov... Predstavuje nielen odkaz minulosti, ale je aj cenným zdrojom poznania a inšpirácie pre budúcnosť. Práve preto sme sa aj my, priemyslováci, vybrali po stopách našej histórie a rozhodli sme sa, že „dobyjeme“ hrad, ktorý sa týči nad mestečkom Stará Ľubovňa.

  Hrad nám otvoril svoje brány 15. mája a my sme boli prekvapení jeho históriou i terajšou podobou. Bohatá história ho previedla od stredovekej slávy až k dobám, kedy bol skôr na príťaž. Dnes už však nesie novú dôstojnú funkciu múzea.

  Do areálu hradu sme sa dostali monumentálnou chránenou alejou pagaštana konského. Pri vstupnej bráne nás už očakával  sprievodca v dobovom kostýme, ktorý nás previedol po jednotlivých expozíciách. Vyrozprával nám rôzne legendy a príbehy, zaviedol nás do mučiarne, hradnej kaplnky i múzea, súčasťou ktorého sú: historická expozícia, expozícia dobového nábytku i zbraní a expozícia zoznamujúca návštevníkov so životom a rodokmeňom posledných majiteľov hradu – rodu Zamoyských. Prehliadku hradu okorenenú prekrásnym výhľadom na okolitú krajinu zo zrekonštruovanej veže sme tiež nevynechali zo svojho programu.

  Počas prehliadky sme sa dozvedeli, že hrad  je z druhej polovice 13. storočia a vznikol ako hraničný strážny hrad, chrániaci obchodné cesty do Poľska. V minulosti sa preslávil stretnutiami korunovaných hláv, ukrývaním poľských korunovačných klenotov či väznením Mórica Beňovského, šľachtica, cestovateľa a kráľa Madagaskaru.

  Prehliadku sme ukončili až pod hradom, kde je učupená skupina rozprávkovo krásnych dreveníc, ktoré akoby dotvárali stredoveké panstvo. Ide o národopisnú expozíciu v prírode, ktorá predstavuje súbor stavieb ľudovej architektúry regiónu Spiš. Hneď pri vstupe nás upútal prekrásny drevený gréckokatolícky kostol Sv. Michala z Matysovej a v areáli roľnícke domy, stodoly, dom richtára a dokonca sme videli aj školu. Vôňa dreva a machu, dobové predmety, obrazy... nás preniesli do úplne iného sveta, na aký sme zvyknutí. Na chvíľu sme sa mali možnosť vcítiť do životov našich predkov a uvedomiť si hodnoty, ktoré vyznávali.

   Naše putovanie sme obohatili aj o návštevu starobylého mesta na severovýchode Slovenska, Bardejova.

  Najvýznamnejšou časťou mesta je Radničné námestie. Tu sa nachádza niekoľko mestských domov v štýle gotiky. Dominantou námestia je Bazilika minor svätého Egídia. Bardejov je tiež preslávený svojím systémom opevnenia, ktorý patrí medzi najdokonalejšie v Európe vôbec. V roku 2000 bolo historické centrum mesta Bardejov spolu s niekoľkými miestnymi stavbami zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

  Naše zaujímavé putovanie bolo prehliadkou Bardejova ukončené, no my veríme, že takýchto príležitostí kultúrne sa obohatiť a povzbudiť na duchu bude stále viac a viac. Veď história je matkou múdrosti, klenotnicou skúseností, zdrojom pre poznanie už poznaného. Tým, že podáva správu o minulosti, umožňuje ľuďom posudzovať aj prítomnosť.  

   Mgr. Jana Semjonová

                                                                                                                        

 • Branný súboj študentov – Prešovský samosprávny kraj

  Stredná priemyselná škola sa zapojila do poslednej série branných súbojov, ktorá sa uskutočnili v areáli Gymnázia arm. gen. Ludvika Svobodu v Humennom.  Študenti Samuel Hajdu, Michal Kapráľ, Tibor Pavlisko, Viliam Vajda a Vladimír Bednár  si zmerali  sily nielen vo fyzických disciplínach, topografii, streľbe z airsoftových zbraní, prvej pomoci na RCHBO dráhe, ale aj vo vedomostnom teste.  Umiestnili sa na peknom piatom mieste a  odchádzali zo súťaže plní zážitkov.  Veria, že na ďalší ročník sa pripravia zodpovednejšie, hlavne v topografii a v prvej pomoci. Tešíme sa na  ďalší  ročník.

   Mgr. A. Mišková

 • Kurz ochrany života a zdravia SPŠ v Snine

  Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3. ročníka sa konal od 23. do 25. apríla 2018.  Prvý deň žiaci absolvovali návštevu Oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru (OHK PZ) Ulič, kde mali ukážky služobnej kynológie, zbraní a žiakom boli k dispozícii aj služobné policajné vozidlá. Naše poďakovanie patrí riaditeľovi oddelenia  mjr. Mgr. Mariánovi Iliškovi za vrelé uvítanie a možnosť prehliadnuť si oddelenie i celému tímu, ktorí sa žiakom venovali a odpovedali na ich otázky. Asi najväčším lákadlom bola možnosť previesť sa na služobných vozidlách či štvorkolke.

  V utorok sa žiaci zúčastnili  turistického  pochodu smerom na Sninské rybníky cez Biele kamene.

  V stredu absolvovali prehliadku Hasičskej stanice v Snine, kde nám npor. Ervín Škutka odborne vysvetľoval záchranný systém hasičov, ukázal techniku či priestory stanice. Taktiež navštívili Ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci, Snina - Falck Záchranná a. s.- kde si mohli zopakovať poskytovanie prvej pomoci pod dozorom Mareka Mochnaľa. Na školskom dvore si mohli preveriť svoju zručnosť v streľbe zo vzduchovky pod vedením Ing. Jána Ľonca a PhDr. Ladislava Fuchsa.

  Vedúca Kurzu ochrany života a zdravia Mgr. Anna Mišková skonštatovala, že kurz splnil svoj stanovený cieľ a žiaci získali kompetencie, ktoré sú stanovené v školskom vzdelávacom programe.

  Mgr. Miroslava Mišková

                                                                                                      

 • IT čajovňa

  Prednáška v rámci projektu IT akadémia

  Od červíka C. Elegans až po ľudskú bytosť - aj to je cieľ programátorov na Slovensku a vo svete, modelovať nervový systém v počítači. Počítačová simulácia a poznanie fungovania neurónov by mali v nie tak ďalekej budúcnosti zlepšiť v rôznych smeroch kvalitu ľudského života. O tom a ešte viac sme sa dozvedeli na prednáške a besede s pracovníkom SAV Marekom Dobešom. (http://home.saske.sk/~svuwww/psychologia/personal/dobes.html)
  Prednášky s názvom „Červík In silico“ sa zúčastnilo 9 našich lýceistov a páčilo sa im to. Ak by Vás táto problematika zaujímala, môžete si video z prednášky pozrieť na dole uvedenom linku: http://archive.tp.cvtisr.sk?31352889

 • Deň Európy v SPŠ v Snine

  Prvý krok k spoločenstvu, ktoré je dnes známe ako Európska únia, sa  urobil 9. mája 1950 a odvtedy je tento deň oslavou mieru a jednoty v Európe, je to oficiálny dátum založenia Európskej únie.

           9. máj bol vyhlásený za Deň Európy. Popri vlajke a hymne – Óde na radosť – sa stal ďalším zo symbolov zjednotenej Európy. Zároveň je príležitosťou pripomenúť si pôvodnú príčinu vzniku spojenia európskych národov a priblížiť tak občanom hodnoty EÚ.

  Symbolické narodeniny EÚ si pripomenuli aj sninskí priemyslováci a 9. mája 2018 zmenili priestory školy na nepoznanie. Pripravili pre svojich spolužiakov i žiakov základných škôl niekoľko zaujímavých stanovísk, v ktorých rôznymi aktivitami a symbolmi prezentovali viaceré krajiny EÚ. Vytvorili prezentácie o krajinách a ich metropolách, pričom sa zamerali na históriu jednotlivých krajín, na ich tradície, cestovateľské možnosti, študijné i pracovné príležitosti, ale aj na možnosti zábavy, ktoré nám EÚ ponúka. Študenti svoje prezentovanie krajín dopĺňali rôznorodými sprievodnými aktivitami, ako sú kvízy, súťaže a kreatívne aktivity súvisiace s Európskou úniou. Dokonca žiaci i učitelia mohli aj ochutnať niektoré z  tradičných jedál európskych krajín, napr. české buchty,  či typické nápoje, napr. čaj s mliekom, mali možnosť vyskúšať si športové dresy a zasúťažiť si v nich. Návštevníkov jednotlivých stanovísk oslovili nielen súťaže a kvízy o EÚ, ale aj hudba v štýloch džez, rock či hip-hop a pod.

   Samostatný stánok bol pripravený aj junior ambasádormi v SPŠ Snina, ktorí sa snažili žiakom i učiteľom priblížiť Európsku úniu nielen v teoretickej rovine, ale aj zábavnou formou, kde si návštevníci stánku mohli svoje vedomosti o EÚ preveriť v teste napr. prostredníctvom piškvoriek.

  Veselú atmosféru, ktorá vládla počas celého dopoludnia v našej škole, mohli  prežiť aj žiaci základných škôl, ktorí si prišli k nám, do SPŠ v Snine, aj zasúťažiť, pretože ak chceme využiť možnosti, ktoré nám Európa ponúka, musíme byť na to pripravení a vzdelaní. Jednou z oblastí, na ktoré sa Slovensko i celá Európa zameriavajú je oblasť finančnej gramotnosti. Byť hodnotným občanom EÚ znamená byť finančne gramotným a k tomu určite prispela aj hravá forma vzdelávania spojená so súťažou Business Master pripravenou práve pre žiakov ZŠ.

  Tohtoročný Deň Európy  sa v našej škole niesol v znamení dobrej nálady a veríme, že žiakom ešte viac priblížil život a kultúru členských štátov Európskej únie a o to viac emotívnejšie pripomenul udalosť, ktorá sa odohrala pred 68 rokmi a položila základy dnešnej Európskej únie.

    Mgr. Jana Semjonová

                                                                                       

   

   

 • Zahlasuj sa svoju školu

  Štyri osobnosti, štyri inšpiratívne príbehy: Tomi Kid, Strapo, Laci Strike a  travelhackerka Janka môžu prísť aj na našu školu.

  Roadshow Moja story, tvoja story. 
  Čítajte viac a hlasujte na:

 • Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

 • Výborné umiestnenie Strednej priemyselnej školy v Snine na finálovom kole Majstrovstiev Slovenskej republiky v CNC sústružení a obrábaní

  V dňoch 25.- 27. apríla 2018 sa v priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra, počas výstavy Mladý tvorca 2018, konalo finálové kolo 4. ročníka súťaže MSR v CNC obrábaní.

  Miestenku vo finále si v kvalifikačnom kole, ktoré sa konalo v novembri 2017 v Martine, vybojovali štyria najlepší CNC sústružníci a CNC frézari.

  SPŠ v Snine a Prešovský samosprávny kraj reprezentoval v CNC frézovaní víťaz školského kola a tretí z kvalifikačného kola MSR, študent tretieho ročníka študijného odboru strojárstvo, Marián Tišliar.

  Súťažiaci mali za úlohu v časovom limite 4 hodiny na základe výkresu súčiastky zostaviť CNC programy a pomocou nich následne súčiastku na CNC stroji vyrobiť. Rezné náradie si mohli vybrať podľa vlastného uváženia a následne ho na stroji samostatne osadiť a zamerať.

  Menovaný študent sa popasoval s náročnými podmienkami súťaže a obsadil výborné 3. miesto, pričom získal od sponzorov súťaže finančnú odmenu vo výške 600.- EUR.  Škola navyše získala software na programovanie CNC frézovačiek v riadiacom systéme podľa vlastného výberu v hodnote cca 8 000.- EUR.

  V 4. ročníku tejto súťaže sa SPŠ v Snine po troch štvrtých miestach v predchádzajúcich ročníkoch konečne dostala do finálového kola, kde ako jediná zastupovala a reprezentovala Prešovský samosprávny kraj.

  V celkovom priebežnom poradí všetkých slovenských škôl (33 stredných škôl), ktoré sa doteraz zapojili do súťaže, patrí našej škole v rebríčku hodnotenia 10. miesto s počtom bodov 163,5. Je to však jasná líderská pozícia v rámci nášho kraja, keď ďalšie školy kraja sú s odstupom na 19. až 28. mieste v rámci Slovenska.

  Mariánovi  a všetkým, čo sa podieľali na jeho príprave na súťaž, srdečne blahoželáme.

   

                                                                                          Ing. Jozef Kováč

                                                                                              SPŠ v Snine

 • STARAJ SA O SVOJE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  „Len príroda vie, čo chce. Nikdy nežartuje a nikdy nerobí chyby. Tie robí človek.“

  J. W. Goethe

  Deň Zeme slávi 48. výročie. Jeho posolstvo vzniklo ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. My, ľudia, svojimi nesprávnymi postojmi a ľahostajnosťou  totiž častokrát ničíme našu krásnu krajinu, naše mesto.

  Žiaci Strednej priemyselnej školy v Snine sa spolu so svojimi učiteľmi zapojili v mesiaci apríl do viacerých aktivít, aby pomohli prostrediu, v ktorom žijú. 24. apríla 2018 vyčistili areál školy a jej okolia, ale spolu so zamestnankyňami Tesca v Snine aj odbremenili okolie obchodného centra od odpadkov, ktoré sa povaľovali v jeho blízkosti. Do upratovania sa ochotne zapojili nielen zamestnankyne Tesca, ale aj jeho pani riaditeľka  Mgr. Sinčáková, ktorá žiakom poskytla rukavice, vrecia na odpad a svojím úsmevom i bezprostredným prístupom vytvorila pozitívnu pracovnú atmosféru, za čo jej patrí veľké poďakovanie.

  Deň Zeme je iba jedným dňom v roku, ale my všetci by sme si mali uvedomiť, že príroda je tu pre nás a musíme si ju preto aj chrániť a jej poklady zveľaďovať aj pre budúce generácie.

                                                                                                            Mgr. Jana Semjonová

                                                                                                                      SPŠ v Snine

 • SPŠ Snina tretia na krajskom kole vo florbale.

  Florbalisti SPŠ Snina získali prvýkrat v histórii školy pódiové umiestnenie na krajskom kole vo florbale stredných škôl, ktoré dňa 12.4.2018 zorganizovalo Krajské športové centrum Prešov, SŠ Ľ.Podjavorinskej Prešov a ZŠ Sibírska Prešov z poverenia Okresného úradu – odboru školstva.

  8 družstiev bojovalo v dvoch štvorčlenných skupinách z ktorých víťazi postupovali do finále a druhí hrali o 3.miesto.

  Výsledky:

  SPŠ Snina– Gymnázium Komenského Lipany  3:3  Harvan, Vasko, Lajtár

  SPŠ Snina– Gymnázium sv.J.Zlatoústeho Humenné  4:1  Harvan 3, Pavlisko

  SPŠ Snina– SOŠ Kušnierska brána Kežmarok  2:1   Vasko, Lajtár

  o 3.miesto:

  SPŠ Snina– Súkromná SOŠ SNP Poprad  2:0   Harvan 2

  Priemyslováci počas turnaja neprehrali ani jeden zápas a s Lipanmi, neskorším jasným víťazom turnaja remizovali, keď do polčasu viedli 2:0.

  Súpiska SPŠ:  Burik, Balko, Harvan, Daranský, Lajtár, Hišem, Čabák., Vasko, Pavlisko, Ondika, Vološin, Henyig .

  Všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu svojej školy a blahoželáme k úspechu.

 • Poznaj svoje peniaze

  Žiaci Strednej priemyselnej školy v Snine sú už piaty rok zapojení do programu Poznaj svoje peniaze. V rámci tohto programu sa zapojili do celosvetovej iniciatívy Global Money Week 2018. Hlavným cieľom GMW je vo svete podporovať ďalšie generácie ľudí, aby sa stali istými, zodpovednými a ekonomicky kvalifikovanými občanmi.

  Aktivity bolo možné zamerať na:

  - podporu mladých ľudí v aktívnom prístupe v komunite a motivovať k filantropii,

  - diskusie, hry, čítanie a spoločné zdieľanie vedomostí, názorov, zručností a postojov o peniazoch, šetrení, sporení a finančných rozhodnutiach,

  - spájanie detí, mladých ľudí, dospelých a seniorov v aktivitách, ktoré im pomôžu budovať svoju finančnú budúcnosť,

  - vytvorenie priestoru deťom a mladým ľuďom vyjadrovať sa k otázkam týkajúcich sa financií a poskytovať im právo „byť vypočutí“.

  13. apríla 2018 žiačky III. L triedy, študijného odboru technické lýceum so zameraním na ekonomiku, vycestovali do obce Čabalovce, aby sa stretli s rómskou komunitou. Cieľom bolo motivovať Rómov k zodpovednému prístupu k vlastným príjmom. Po interaktívnej prednáške o príjmoch, výdavkoch a nutnosti sporenia diskutovali o téme peniaze. Ako Rómovia vedia vyžiť zo svojich skromných príjmov, čo tvorí najväčšiu položku ich výdavkov, ako si vedia svoje príjmy zvýšiť a pod. Žiačky sa poďakovali starostke obce PhDr. Helene Zjanovej za sprostredkovanie stretnutia s občanmi obce.

  Po edukačnej hodine v obci Čabalovce si žiačky naplánovali návštevu Múzea moderného umenia Andyho Warhola a Wellness Haškove kúpele v Medzilaborciach. Tým, že sa aj žiačky riadia pravidlami finančnej gramotnosti, si tieto aktivity hradili z vlastného vreckového.

                                                

                                                                                                                               PhDr. Jarmila Kuriljuková

                                                                                                                                               SPŠ Snina

 • Rodičovské združenie

  Rodičovské združenie pri SPŠ v Snine a vedenie školy pozývajú rodičov na triednické aktívy, ktoré sa budú konať 25. 4. 2018 (streda) o 15.30 hod. v jednotlivých kmeňových triedach školy.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Partizánska 1059/23
  069 01 Snina
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644

Fotogaléria