Navigácia

 

Maturity - dokumenty:

Základné informácie o organizácii a priebehu MS 2019:

Maturita SPŠ 2019 (.pdf)

Základné informácie MS 2019 - NÚCEM (.pdf)

Informácie o MS 2019 - SOŠ a konzervatóriá s VUJ slovenským - NÚCEM (.pdf)

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania - NÚCEM (www.nucem.sk)

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok:

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

 

Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane

 

INFORMÁCIE / spracúvanie osobných údajov:

INFORMÁCIE / spracúvanie osobných údajov

 

Učebné plány:

Plné znenie ŠkVP je k dispozícii u zástupkyne riaditeľky školy.

 

Učebný plán študijného odboru - 26 75 M elektrotechnika

Učebný plán študijného odboru - 23 81 M strojárstvo - grafické systémy

Učebný plán študijného odboru - 39 18 M technické lýceum

Učebný plán študijného odboru - 37 65 M technika a prevádzka dopravy

 

 

Smernice:

SPŠ - 002_2016 - Exkurzie a výlety

SPŠ - 003_2016 - Organizačný  poriadok školy

SPŠ - 007_2016 - Vnútorný školský poriadok

SPŠ - 008_2016 - Pracovný poriadok školy a školskej jedálne

SPŠ - 011_2016 - Ukončovanie štúdia na stredných školách

SPŠ - 012_2016 - Šikanovanie prevencia

SPŠ - 016_2016 - Klasifikačný poriadok

SPŠ - 017_2016 - Prijímacie konanie

SPŠ - 022_2016 - Prevádzkový  poriadok školy

SPŠ - 023_2016 - Finančná gramotnosť

SPŠ - 024_2016 - Čitateľská gramotnosť
 

 

PZ ESF1 - 141231.pdf - Poistná zmluva

 

PZ ESF2 - 150617.pdf - Poistná zmluva

 

 

Kolektívna zmluva:

Kolektívna zmluva_2018.pdf

 

 

Jedálny lístok:

aktuálny jedálny lístok

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Partizánska 1059/23
    069 01 Snina
  • +421 577623813
    fax: 057/7622618
    mobil: 0915938644

Fotogaléria