• Nájdete tu všetky dôležité informácie o škole, o študijných odboroch, ako aj informácie súvisiace s bežným životom školy - rozvrh, suplovanie, známky, domáce úlohy, súťaže a iné aktivity. Aktuálne informácie sú publikované v Novinkách
    • Študijný odbor pripravuje absolventov pre prax a na ďalšie štúdium na technických vysokých školách so schopnosťami používať CAD/CAM programy, programovať a obsluhovať CNC stroje, využívať klasické i moderné technológie pri strojárskej výrobe, meraní a kontrole strojových súčiastok.

     • Študijný odbor pripravuje absolventov s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, že sú schopní vykonávať kvalifikovanú cieľavedomú samostatnú a technickú činnosť pri prevádzke, konštrukcii, diagnostike, výrobe, montáži a údržbe zariadení v doprave.
      • Študijný odbor, ktorého prioritou je pochopenie princípov automatizačnej techniky a automatického riadenia výrobných procesov. Absolventi získajú vedomosti a zručnosti v elektronike, návrhu plošných spojov, elektroinštalácií, elektrotechnickom meraní, programovaní v jazyku C s aplikáciou na mikropočítače a robotiku a programovaní PLC. Zároveň môžu získať aj Osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti.
       • Študijný odbor umožňuje absolventom nadobudnúť zručnosti v oblasti moderných informačných technológií - CISCO, SAP, ekonomicko-účtovný softvér firmy KROS, kancelársky balík programov MS Office, programovanie v jazyku C. Školský vzdelávací program je koncipovaný tak , že si žiaci v 3. ročníku štúdia môžu zvoliť blok odborných predmetov zameraných na informatiku alebo ekonomiku.
         • Skúsený
         • tím učiteľov
         • Odbornosť
         • Erasmus+
         • Vlastná autoškola
        • Víta Vás

        • Stredná priemyselná škola

        • Stredná priemyselná škola je moderná škola s dlhodobou tradíciou. Vzdeláva mladých ľudí v technických odboroch už od svojho vzniku - od roku 1960. Za viac ako 60 rokov svojej existencie opustili jej brány stovky šikovných absolventov. 


         V súčasnosti poskytuje vzdelanie v týchto študijných odboroch:

         2381 M strojárstvo                                                         *prezentácia*
         3765 M technika a prevádzka dopravy                       *prezentácia*
         3918 M technické lýceum                                              *prezentácia*
         2675 M elektrotechnika                                                 *prezentácia*

          

      • Buďte s nami v kontakte aj na sociálnych sieťach

      • Novinky

         • „Alles, was wir lieben… alles, was wir schätzen - Všetko, čo milujeme, všetko, čo si vážime

          Aj keď sme odborná škola, kladieme dôraz na výučbu cudzích jazykov. Už v poradí štvrtý eTwinning projekt v nemeckom jazyku pod názvom: „Alles, was wir lieben… alles, was wir schätzen- Všetko, čo milujeme, všetko, čo si vážime je zameraný na vyjadrenie citov a emócií. Sedem partnerských škôl zo šiestich európskych krajín ešte počas tohto roka plánuje množstvo zaujímavých aktivít a výstupov. Cieľom je, aby európski žiaci spolupracovali, osvojili si znalosti nemčiny, spoznali partnerskú krajinu, nadviazali nové priateľstvá a vedeli prejaviť city a emócie.

        • Rodičovské združenie
         • Rodičovské združenie

          Rodičovské združenie pri SPŠ v Snine a vedenie školy zvolávajú rodičovské schôdze, ktoré sa budú konať

          3. 5. 2022 (utorok) o 15.30 hod.

          v priestoroch školy, v kmeňových učebniach jednotlivých tried.

         • Girl’s Day

          Viete aký deň pripadá na štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci v roku?

          Je to Girl’s Day, celosvetový deň žien a dievčat v IT.

          Na Slovensku ho už od roku 2014 zastrešuje občianske združenie Aj Ty v IT. Jeho cieľom je predstaviť svet IT a moderných technológií dievčatám vo veku 15-19 rokov a priblížiť im, aké možnosti štúdia, práce či podnikania im sektor ponúka.

         • Rodičovské združenie ERASMUS+


          Rodičovské združenie pre rodičov žiakov, ktorí vycestujú do Nemecka – mesto Jena v rámci projektu ERASMUS+,

          sa uskutoční 26. apríla 2022 o 14.30 hod.

          v Strednej priemyselnej škole v Snine v učebni A107 (učebňa SJL).

          Účasť všetkých rodičov je povinná!

          V Snine 25. apríla 2022

          PaedDr. Alena Romanová
          riaditeľka školy

       • ŠKODA AUTO Slovensko
       • Pracujeme v SprutCAMe