Navigácia

​Buďte s nami v kontakte
aj na sociálnej sieti.

Pondelok 22. 10. 2018

Dôležité linky

 

     

...................................

  

Nadštandardné aktivity školy

Projekt "Podporme svoje zdravie!" je pilotný projekt na Strednej priemyselnej škole v Snine podporený z Nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa. 

Jedným z cieľov projektu je podporiť prirodzený pohyb a vnútornú motiváciu detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné  športovanie pre radosť z pohybu. 

V študijnom odbore technické lýceum sú ekonomické a informatické predmety základom maturitnej skúšky z odborných predmetov. V ostatných študijných odboroch umožňujú žiakom získať vedomosti a zručnosti potrebné pre prax a ďalšie štúdium.

Naši študenti si môžu vybrať z troch cudzích jazykov.
 

Počet návštev: 5694781

Fotogaléria

Ďakujeme za spoluprácu pri našich projektoch

     

    

      

  

 

Videá

Svetový deň stolného tenisu
Projekt ...ideme hrať ping – poooooong...

 

Ako eurofondy pomohli môjmu regiónu a mestu

Euroscola 2018 - Súťaž "Milujem Európu"

SPŠ Snina v Digitálnej garáži Googlu

 

Súťaž Supercyklista a supervodič organizujeme každý rok, ale v šk. roku roku 2016/17 bola iná :)

 

TV Zemplín o našom peojekte Liga za bezpečný internet

 


Reportáž Katky Kleknerovej o našom projekte Liga za bezpečný internet


Medzitriedny volejbalový turnaj organizovaný JA Firmou L-Team v rámci predmetu aplikovaná ekonómia na Strednej priemyselnej skole v Snine 26.1.2017

 

"Nájdi svoju školu, nájdeš sám seba."

.

... a zazvonil zvonec

Dňa 18. 03. 2016 žiaci Strednej priemyselnej školy, prevažne zo študijných odborov elektrotechnika a technické lýceum, absolvovali zaujímavé exkurzie v dvoch košických firmách: T-Systems Slovakia s.r.o. a Východoslovenská distribučná, a.s.

 

 

Povedali a napísali o nás ...

... v TV JOJ vo veľkých novinách 7. februára 2017 od 36. minúty

... v Teleregine RTVS

Výmenný pobyt študentov

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10363/96179


od 11 min, 20 s

... v reportáži TV Zemplín

 

Naši partneri

Vitajte na stránkach SPŠ

Vitajte na stránkach SPŠ

Nájdete tu všetky dôležité informácie o škole,
o študijných odboroch, ako aj informácie súvisiace
s bežným životom školy - rozvrh, suplovanie, súťaže
a iné aktivity.

SPŠ v súčasnosti poskytuje vzdelanie v týchto študijných odboroch:

2381 M strojárstvo – grafické systémy         - prezentácia (.avi)
3765 M technika a prevádzka dopravy         - prezentácia (.avi)
3918 M technické lýceum                             - prezentácia (.avi)
2675 M elektrotechnika                                - prezentácia (.avi)
2697 K  mechanik elektrotechnik                 - prezentácia (.avi)

"Nájdi svoju školu, nájdeš sám seba."

Novinky

 • Rodičovské združenie pri SPŠ v Snine a vedenie SPŠ zvoláva plenárnu schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa bude konať v priestoroch školskej jedálne dňa

  23. 10. 2018 o 15.30 hod.

  Po jej skončení sa uskutočnia triedne aktívy rodičovského združenia.

  Program zasadnutia rodičovského združenia 23. 10. 2018:

  a) plenárne zasadnutie – začiatok o 1530

  1. Otvorenie
  2. Deň Prešovského samosprávneho kraja
  3. Opakované voľby do Rady školy v kategórii zástupca rodičov
  4. Príhovor pani riaditeľky a p
 • Cezpoľný beh žiakov SŠ

  Oddnes bude našu školu zdobiť nový pohár za 1. miesto v Cezpoľnom behu žiakov SŠ, ktorý nám donieslo družstvo našich študentov v zložení: Samuel Holovka, III. C, Adam Ondika, III. A a Miroslav Špitalik IV. A.

  Na štart sa postavilo spolu 14 žiakov. Keďže Adam dobehol do cieľa ako 2. , Samo ako 5. a Miro ako 6., do celkového hodnotenia si pripísali najviac bodov, a tak jednoznačne zvíťazili.

  Náročný terén, dlhá trať a ani sychravé jesenné počasie neodradili našich chlapcov od toho, aby zvíťazili v silnej konkurencii škôl okresu. Budeme im držať palce na budúci týždeň, kedy budú reprezentovať nielen našu školu, ale i celý okres na krajskom kole v Starej Ľubovni.

 • Pozvánka

  Vedenie SPŠ v Snine pozýva rodičov na schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa bude konať v školskej jedálni dňa 10. 10. 2018 o 15.30 hod.

  Program:

  1. Otvorenie

  2. Voľby členov Rady školy pri SPŠ v Snine v kategórii zástupcovia rodičov v počte jeden.

  3. Záver

  V Snine 2. 10. 2018 PaedDr. Alena Romanová, riaditeľka školy

 • 23.9 – 30.9.2018

  Naša škola sa aktívne zapojila do tohto podujatia svojou aktivitou:

  Turistika v rodnom kraji

  Dňa 11.9.2018 sa uskutočnil výstup na Tri Tably a Morské oko. Cieľom podujatia je zapojenie študentov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov našej školy do spoločnej pohybovej aktivity a zároveň poznanie turistických tras v našom okolí. Plánujeme ešte ďalšie trasy, len záleží na počasí.

  FOTODOKUMENTÁCIA HOVORÍ ZA VŠETKO

  Využili sme ešte posledné letné dni a 20.9.2018 sme tento výstup zopakovali s inou skupinou našich študentov.

 • Rodičovské združenie pre rodičov žiakov, ktorí sa zúčastnia projektu ERASMUS +, sa uskutoční 12. septembra 2018 o 15.30 hod. v Strednej priemyselnej škole v Snine v učebni A107 (učebňa SJL).

  Účasť všetkých rodičov povinná!

  PaedDr. Alena Romanová, riaditeľka školy

 • Na všetkých svojich žiakov súčasných i nových sa tešíme v pondelok 3. septembra 2018 o 9,30 hod.

  V pondelok, samozrejme, ešte bez tašiek.

 • v pondelok 20. 8. 2018 o 8,00 hod.

  Na stretnutie so všetkými prihlásenými "ajťákmi" sa tešia inštruktori letného tábora.

  Nezabudnite si doniesť vyplnené návratky.

  Ak ste sa do tábora prihlásili inak ako elektronicky a nedostali ste akceptačný email s návratkou, budete ju môcť vyplniť v pondelok.

  V prípade akýchkoľvek ďalších nejasnosti píšte na buchlakova.sps@gmail.com

 • Náš projekt Letný IT tábor bol v hlasovaní Gesto pre mesto Reiffeisen BANK úspešný. Získali sme 1000 €, ktoré použijeme na zakúpenie ďalších LEGO robotov MINDSTORMS EDUCATION EV3. Robotické sady nájdu svoje využitie nielen v letnom tábore, ale aj pri vyučovaní programovania počas školského roka. Vďaka Vašej podpore môžeme takto oživiť bežne vyučovanie a zefektívniť prácu detí v letnom tábore.

  Srdečne ďakujeme každému, kto si našiel chvíľlku čas a zahlasoval za náš projekt.

 • Grafická súťaž

  Súťažíme, kreslíme, učíme sa, zabávame sa ... V tomto duchu prebiehala v júni na SPŠ v Snine školská grafická súťaž s názvom Môj študijný odbor pod vedením Ing. Demčákovej. Žiaci prvého a druhého ročníka zo všetkých našich študijných odborov (elektrotechnika, strojárstvo, technické lýceum, technika a prevádzka dopravy) navrhovali a tvorili logá a koláže svojich študijných odborov pomocou v škole dostupných aplikácií. Hlasovaním učiteľov a súťažiacich žiakov boli vybrané 3 najkrajšie logá (autori: Marek Storoška, Ľubomír Turbák a Gabriel Piškanin) a 3 najkrajšie koláže študijného odboru (autori: Oliver Senderák, Filip Morochovič a Paulína Gerbocová). Všetky vytvorené grafické práce si môžete pozrieť na adrese https://sps-snina-ekonomika-informatika2.webnode.sk/moj-st…/

 • 20. jún 2018

  Zaujímavá a inšpiratívna aktivita pre žiakov aplikovanej ekonómie, ktorí sú držiteľmi ESP certifikátov (http://firma.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=4584).

  V tomto školskom roku sa certifikát podarilo získať Paulíne Gerbocovej, Jozefovi Rebičovi, Patrikovi Janočkovi, Oliverovi Senderákovi a Jakubovi Čochráčovi z technického lýcea.

  Job Shadowingu vo firme AT&T v Košiciach za zúčastnili Paulína a Jozef.

 • Študenti Strednej priemyselnej školy v Snine, žiaci tretieho ročníka študijného odboru strojárstvo, sa 12. júna 2018 zúčastnili odbornej exkurzie v strojárskej firme UNEX Slovakia, a. s. Snina.

  Po jednotlivých odborných pracoviskách vo výrobných halách spoločnosti, ktorej výrobné portfólio tvorí hlavne strojové obrábanie a zváranie nosníkov a oceľových konštrukcií do hmotnosti 64 ton a dĺžky 45 m, nás sprevádzal vedúci výroby Ing. Ondrej Kovaľ, bývalý žiak našej školy. Zaujímavý bol nielen výklad k jednotlivým spôsobom zvárania, výroby - od vstupu polovýrobku až po expedíciu, množstvu prípravkov či strojnému zariadeniu, ale aj samotné výrobky pre zákazníkov nielen zo Slovenska, ale hlavne pre zahraničných odberateľov.

 • Žiaci Strednej primyslenej školy v Snine sa stretli s Ondrejom Gažovičom, lektorom kritického myslenia, ktorý diskutoval so žiakmi a radil im, ako sa nestratiť v množstve informácií, ktoré priniesol internet a sociálne siete, ale aj bežný život.

  Žiakom vysvetľoval, že informácie nie sú rovnocenné. Tak ako rozmýšľajú nad tým, aký smartfón alebo tenisky si kúpia, by mali rovnako uvažovať, aké médiá budú čítať a komu môžu dôverovať. Zároveň povedal, že v jadre kritického myslenia má byť „zdvorilá pochybnosť“. Zdvorilá - znamená, že by sme nemali pochybovať o všetkom, nikomu neveriť, ku všetkému byť kritický - v spoločnosti sú aj zdroje spoľahlivé a dôveryhodné.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Partizánska 1059/23
  069 01 Snina
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644

Fotogaléria