Navigácia

​Buďte s nami v kontakte
aj na sociálnej sieti.

Piatok 17. 8. 2018

Dôležité linky

 

     

...................................

  

Nadštandardné aktivity školy

Projekt "Podporme svoje zdravie!" je pilotný projekt na Strednej priemyselnej škole v Snine podporený z Nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa. 

Jedným z cieľov projektu je podporiť prirodzený pohyb a vnútornú motiváciu detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné  športovanie pre radosť z pohybu. 

V študijnom odbore technické lýceum sú ekonomické a informatické predmety základom maturitnej skúšky z odborných predmetov. V ostatných študijných odboroch umožňujú žiakom získať vedomosti a zručnosti potrebné pre prax a ďalšie štúdium.

Naši študenti si môžu vybrať z troch cudzích jazykov.
 

Počet návštev: 5614277

Fotogaléria

Ďakujeme za spoluprácu pri našich projektoch

     

    

      

  

 

Videá

Svetový deň stolného tenisu
Projekt ...ideme hrať ping – poooooong...

 

Ako eurofondy pomohli môjmu regiónu a mestu

Euroscola 2018 - Súťaž "Milujem Európu"

SPŠ Snina v Digitálnej garáži Googlu

 

Súťaž Supercyklista a supervodič organizujeme každý rok, ale v šk. roku roku 2016/17 bola iná :)

 

TV Zemplín o našom peojekte Liga za bezpečný internet

 


Reportáž Katky Kleknerovej o našom projekte Liga za bezpečný internet


Medzitriedny volejbalový turnaj organizovaný JA Firmou L-Team v rámci predmetu aplikovaná ekonómia na Strednej priemyselnej skole v Snine 26.1.2017

 

"Nájdi svoju školu, nájdeš sám seba."

.

... a zazvonil zvonec

Dňa 18. 03. 2016 žiaci Strednej priemyselnej školy, prevažne zo študijných odborov elektrotechnika a technické lýceum, absolvovali zaujímavé exkurzie v dvoch košických firmách: T-Systems Slovakia s.r.o. a Východoslovenská distribučná, a.s.

 

 

Povedali a napísali o nás ...

... v TV JOJ vo veľkých novinách 7. februára 2017 od 36. minúty

... v Teleregine RTVS

Výmenný pobyt študentov

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10363/96179


od 11 min, 20 s

... v reportáži TV Zemplín

 

Naši partneri

Vitajte na stránkach SPŠ

Vitajte na stránkach SPŠ

Nájdete tu všetky dôležité informácie o škole,
o študijných odboroch, ako aj informácie súvisiace
s bežným životom školy - rozvrh, suplovanie, súťaže
a iné aktivity.

SPŠ v súčasnosti poskytuje vzdelanie v týchto študijných odboroch:

2381 M strojárstvo – grafické systémy         - prezentácia (.avi)
3765 M technika a prevádzka dopravy         - prezentácia (.avi)
3918 M technické lýceum                             - prezentácia (.avi)
2675 M elektrotechnika                                - prezentácia (.avi)
2697 K  mechanik elektrotechnik                 - prezentácia (.avi)

"Nájdi svoju školu, nájdeš sám seba."

Novinky

 • v pondelok 20. 8. 2018 o 8,00 hod.

  Na stretnutie so všetkými prihlásenými "ajťákmi" sa tešia inštruktori letného tábora.

  Nezabudnite si doniesť vyplnené návratky.

  Ak ste sa do tábora prihlásili inák ako elektronicky a nedostali ste akceptačný email s návratkou, budete ju môcť vyplniť v pondelok.

  V prípade akýchkoľvek ďalších nejasnosti píšte na buchlakova.sps@gmail.com

 • Náš projekt Letný IT tábor bol v hlasovaní Gesto pre mesto Reiffeisen BANK úspešný. Získali sme 1000 €, ktoré použijeme na zakúpenie ďalších LEGO robotov MINDSTORMS EDUCATION EV3. Robotické sady nájdu svoje využitie nielen v letnom tábore, ale aj pri vyučovaní programovania počas školského roka. Vďaka Vašej podpore môžeme takto oživiť bežne vyučovanie a zefektívniť prácu detí v letnom tábore.

  Srdečne ďakujeme každému, kto si našiel chvíľlku čas a zahlasoval za náš projekt.

 • Grafická súťaž

  Súťažíme, kreslíme, učíme sa, zabávame sa ... V tomto duchu prebiehala v júni na SPŠ v Snine školská grafická súťaž s názvom Môj študijný odbor pod vedením Ing. Demčákovej. Žiaci prvého a druhého ročníka zo všetkých našich študijných odborov (elektrotechnika, strojárstvo, technické lýceum, technika a prevádzka dopravy) navrhovali a tvorili logá a koláže svojich študijných odborov pomocou v škole dostupných aplikácií. Hlasovaním učiteľov a súťažiacich žiakov boli vybrané 3 najkrajšie logá (autori: Marek Storoška, Ľubomír Turbák a Gabriel Piškanin) a 3 najkrajšie koláže študijného odboru (autori: Oliver Senderák, Filip Morochovič a Paulína Gerbocová). Všetky vytvorené grafické práce si môžete pozrieť na adrese https://sps-snina-ekonomika-informatika2.webnode.sk/moj-st…/

 • 20. jún 2018

  Zaujímavá a inšpiratívna aktivita pre žiakov aplikovanej ekonómie, ktorí sú držiteľmi ESP certifikátov (http://firma.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=4584).

  V tomto školskom roku sa certifikát podarilo získať Paulíne Gerbocovej, Jozefovi Rebičovi, Patrikovi Janočkovi, Oliverovi Senderákovi a Jakubovi Čochráčovi z technického lýcea.

  Job Shadowingu vo firme AT&T v Košiciach za zúčastnili Paulína a Jozef.

 • Študenti Strednej priemyselnej školy v Snine, žiaci tretieho ročníka študijného odboru strojárstvo, sa 12. júna 2018 zúčastnili odbornej exkurzie v strojárskej firme UNEX Slovakia, a. s. Snina.

  Po jednotlivých odborných pracoviskách vo výrobných halách spoločnosti, ktorej výrobné portfólio tvorí hlavne strojové obrábanie a zváranie nosníkov a oceľových konštrukcií do hmotnosti 64 ton a dĺžky 45 m, nás sprevádzal vedúci výroby Ing. Ondrej Kovaľ, bývalý žiak našej školy. Zaujímavý bol nielen výklad k jednotlivým spôsobom zvárania, výroby - od vstupu polovýrobku až po expedíciu, množstvu prípravkov či strojnému zariadeniu, ale aj samotné výrobky pre zákazníkov nielen zo Slovenska, ale hlavne pre zahraničných odberateľov.

 • Žiaci Strednej primyslenej školy v Snine sa stretli s Ondrejom Gažovičom, lektorom kritického myslenia, ktorý diskutoval so žiakmi a radil im, ako sa nestratiť v množstve informácií, ktoré priniesol internet a sociálne siete, ale aj bežný život.

  Žiakom vysvetľoval, že informácie nie sú rovnocenné. Tak ako rozmýšľajú nad tým, aký smartfón alebo tenisky si kúpia, by mali rovnako uvažovať, aké médiá budú čítať a komu môžu dôverovať. Zároveň povedal, že v jadre kritického myslenia má byť „zdvorilá pochybnosť“. Zdvorilá - znamená, že by sme nemali pochybovať o všetkom, nikomu neveriť, ku všetkému byť kritický - v spoločnosti sú aj zdroje spoľahlivé a dôveryhodné.

 • Do galérie Maturanti 2018 boli pridané fotografie.

 • Dňa 31. mája 2018 sa uskutočnila územná súťaž Družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa základných škôl a Družstiev prvej pomoci mladých stredných škôl okresu Snina v poskytovaní prvej predlekárskej pomoci. Súťaž organizuje Slovenský Červený kríž v Snine.

  Našu školu reprezentovalo družstvo 5 žiačok z 1., 2. a 3. ročníka odboru technické lýceum. Kapitánkou družstva bola Paulína Gerbocová (II.L) a členky Stela Štofíková (III.L), Natália Karaščáková (II.L), Natália Venglárová (I.L) a Simona Rosičová (I.L). Dievčatá preukázali svoje teoretické vedomosti o Červenom kríži, ale predovšetkým praktické vedomosti v rôznych simulovaných situáciách, ako napr. autonehoda, infarkt, pneumotorax, zlomeniny, tržné rany atď. Ocenenie bronzovými medailami bolo výborným úspechom, hoci trošku ich mrzelo, že od vyššieho miesta ich delili iba dva body. Blahoželáme :)

 • Dňa 19. marca 2018 sa uskutočnila medzinárodná súťaž Matematický Klokan, ktorej sa zúčastnilo 24 žiakov našej školy. Najlepšie výsledky v kategórii Kadet O12 dosiahli dvaja žiaci - Stanislav Behún z I.E a Benjamín Štutika z I.C. V kategórii Junior O34 dosiahli najlepšie výsledky žiaci Benjamín Marcinek zo IV.L a Adam Rigan z III.L. Benjamín Marcinek získal za umiestnenie na 26.- 28. mieste v rámci celej SR okrem Diplomu úspešného riešiteľa aj Diplom školského šampióna za najlepšie umiestnenie v rámci celej našej školy.

 • Prihlásiť sa môžete do 29.06.2018

 • ROZHODNUTIE riaditeľky Strednej priemyselnej školy v Snine o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

  Vyhlasujem druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do študijných odborov:

  • 2381 M strojárstvo,
  • 2675 M elektrotechnika,
  • 3918 M technické lýceum.

  Kritériá prijímacieho konania sú zverejnené na http://www.sps-snina.edupage.org
  Prijímacie skúšky do 2. kola sa uskutočnia dňa – 19. júna 2018.

  PaedDr. Alena Romanová, riaditeľka školy

 • Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva a jeho hlavným poslaním je poukázať na spoločné kultúrne korene nielen v literatúre, umení, ale aj v remeslách, príbehoch, gastronómii, ktoré sme zdedili od našich predkov... Predstavuje nielen odkaz minulosti, ale je aj cenným zdrojom poznania a inšpirácie pre budúcnosť. Práve preto sme sa aj my, priemyslováci, vybrali po stopách našej histórie a rozhodli sme sa, že „dobyjeme“ hrad, ktorý sa týči nad mestečkom Stará Ľubovňa.

  Hrad nám otvoril svoje brány 15. mája a my sme boli prekvapení jeho históriou i terajšou podobou. Bohatá história ho previedla od stredovekej slávy až k dobám, kedy bol skôr na príťaž. Dnes už však nesie novú dôstojnú funkciu múzea.

 • Stredná priemyselná škola sa zapojila do poslednej série branných súbojov, ktorá sa uskutočnili v areáli Gymnázia arm. gen. Ludvika Svobodu v Humennom. Študenti Samuel Hajdu, Michal Kapráľ, Tibor Pavlisko, Viliam Vajda a Vladimír Bednár si zmerali sily nielen vo fyzických disciplínach, topografii, streľbe z airsoftových zbraní, prvej pomoci na RCHBO dráhe, ale aj vo vedomostnom teste. Umiestnili sa na peknom piatom mieste a odchádzali zo súťaže plní zážitkov. Veria, že na ďalší ročník sa pripravia zodpovednejšie, hlavne v topografii a v prvej pomoci. Tešíme sa na ďalší ročník.

 • Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3. ročníka sa konal od 23. do 25. apríla 2018. Prvý deň žiaci absolvovali návštevu Oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru (OHK PZ) Ulič, kde mali ukážky služobnej kynológie, zbraní a žiakom boli k dispozícii aj služobné policajné vozidlá. Naše poďakovanie patrí riaditeľovi oddelenia mjr. Mgr. Mariánovi Iliškovi za vrelé uvítanie a možnosť prehliadnuť si oddelenie i celému tímu, ktorí sa žiakom venovali a odpovedali na ich otázky. Asi najväčším lákadlom bola možnosť previesť sa na služobných vozidlách či štvorkolke.

 • Prednáška v rámci projektu IT akadémia

  Od červíka C. Elegans až po ľudskú bytosť - aj to je cieľ programátorov na Slovensku a vo svete, modelovať nervový systém v počítači. Počítačová simulácia a poznanie fungovania neurónov by mali v nie tak ďalekej budúcnosti zlepšiť v rôznych smeroch kvalitu ľudského života. O tom a ešte viac sme sa dozvedeli na prednáške a besede s pracovníkom SAV Marekom Dobešom. (http://home.saske.sk/~svuwww/psychologia/personal/dobes.html)
  Prednášky s názvom „Červík In silico“ sa zúčastnilo 9 našich lýceistov a páčilo sa im to. Ak by Vás táto problematika zaujímala, môžete si video z prednášky pozrieť na dole uvedenom linku: http://archive.tp.cvtisr.sk?31352889

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Partizánska 1059/23
  069 01 Snina
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644

Fotogaléria