Navigácia

​Buďte s nami v kontakte
aj na sociálnej sieti.

Nedeľa 27. 5. 2018

Dôležité linky

 

     

...................................

  

Nadštandardné aktivity školy

Projekt "Podporme svoje zdravie!" je pilotný projekt na Strednej priemyselnej škole v Snine podporený z Nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa. 

Jedným z cieľov projektu je podporiť prirodzený pohyb a vnútornú motiváciu detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné  športovanie pre radosť z pohybu. 

V študijnom odbore technické lýceum sú ekonomické a informatické predmety základom maturitnej skúšky z odborných predmetov. V ostatných študijných odboroch umožňujú žiakom získať vedomosti a zručnosti potrebné pre prax a ďalšie štúdium.

Naši študenti si môžu vybrať z troch cudzích jazykov.
 

Počet návštev: 5552674

Fotogaléria

Ďakujeme za spoluprácu pri našich projektoch

     

    

      

  

 

Videá

Svetový deň stolného tenisu
Projekt ...ideme hrať ping – poooooong...

 

Ako eurofondy pomohli môjmu regiónu a mestu

Euroscola 2018 - Súťaž "Milujem Európu"

SPŠ Snina v Digitálnej garáži Googlu

 

Súťaž Supercyklista a supervodič organizujeme každý rok, ale v šk. roku roku 2016/17 bola iná :)

 

TV Zemplín o našom peojekte Liga za bezpečný internet

 


Reportáž Katky Kleknerovej o našom projekte Liga za bezpečný internet


Medzitriedny volejbalový turnaj organizovaný JA Firmou L-Team v rámci predmetu aplikovaná ekonómia na Strednej priemyselnej skole v Snine 26.1.2017

 

"Nájdi svoju školu, nájdeš sám seba."

.

... a zazvonil zvonec

Dňa 18. 03. 2016 žiaci Strednej priemyselnej školy, prevažne zo študijných odborov elektrotechnika a technické lýceum, absolvovali zaujímavé exkurzie v dvoch košických firmách: T-Systems Slovakia s.r.o. a Východoslovenská distribučná, a.s.

 

 

Povedali a napísali o nás ...

... v TV JOJ vo veľkých novinách 7. februára 2017 od 36. minúty

... v Teleregine RTVS

Výmenný pobyt študentov

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10363/96179


od 11 min, 20 s

... v reportáži TV Zemplín

 

Naši partneri

Vitajte na stránkach SPŠ

Nájdete tu všetky dôležité informácie o škole,
o študijných odboroch, ako aj informácie súvisiace
s bežným životom školy - rozvrh, suplovanie, súťaže
a iné aktivity.

SPŠ v súčasnosti poskytuje vzdelanie v týchto študijných odboroch:

2381 M strojárstvo – grafické systémy         - prezentácia (.avi)
3765 M technika a prevádzka dopravy         - prezentácia (.avi)
3918 M technické lýceum                             - prezentácia (.avi)
2675 M elektrotechnika                                - prezentácia (.avi)
2697 K  mechanik elektrotechnik                 - prezentácia (.avi)

"Nájdi svoju školu, nájdeš sám seba."

Novinky

 • Stredná priemyselná škola sa zapojila do poslednej série branných súbojov, ktorá sa uskutočnili v areáli Gymnázia arm. gen. Ludvika Svobodu v Humennom. Študenti Samuel Hajdu, Michal Kapráľ, Tibor Pavlisko, Viliam Vajda a Vladimír Bednár si zmerali sily nielen vo fyzických disciplínach, topografii, streľbe z airsoftových zbraní, prvej pomoci na RCHBO dráhe, ale aj vo vedomostnom teste. Umiestnili sa na peknom piatom mieste a odchádzali zo súťaže plní zážitkov. Veria, že na ďalší ročník sa pripravia zodpovednejšie, hlavne v topografii a v prvej pomoci. Tešíme sa na ďalší ročník.

 • Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3. ročníka sa konal od 23. do 25. apríla 2018. Prvý deň žiaci absolvovali návštevu Oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru (OHK PZ) Ulič, kde mali ukážky služobnej kynológie, zbraní a žiakom boli k dispozícii aj služobné policajné vozidlá. Naše poďakovanie patrí riaditeľovi oddelenia mjr. Mgr. Mariánovi Iliškovi za vrelé uvítanie a možnosť prehliadnuť si oddelenie i celému tímu, ktorí sa žiakom venovali a odpovedali na ich otázky. Asi najväčším lákadlom bola možnosť previesť sa na služobných vozidlách či štvorkolke.

 • Prednáška v rámci projektu IT akadémia

  Od červíka C. Elegans až po ľudskú bytosť - aj to je cieľ programátorov na Slovensku a vo svete, modelovať nervový systém v počítači. Počítačová simulácia a poznanie fungovania neurónov by mali v nie tak ďalekej budúcnosti zlepšiť v rôznych smeroch kvalitu ľudského života. O tom a ešte viac sme sa dozvedeli na prednáške a besede s pracovníkom SAV Marekom Dobešom. (http://home.saske.sk/~svuwww/psychologia/personal/dobes.html)
  Prednášky s názvom „Červík In silico“ sa zúčastnilo 9 našich lýceistov a páčilo sa im to. Ak by Vás táto problematika zaujímala, môžete si video z prednášky pozrieť na dole uvedenom linku: http://archive.tp.cvtisr.sk?31352889

 • Prvý krok k spoločenstvu, ktoré je dnes známe ako Európska únia, sa urobil 9. mája 1950 a odvtedy je tento deň oslavou mieru a jednoty v Európe, je to oficiálny dátum založenia Európskej únie.

  9. máj bol vyhlásený za Deň Európy. Popri vlajke a hymne – Óde na radosť – sa stal ďalším zo symbolov zjednotenej Európy. Zároveň je príležitosťou pripomenúť si pôvodnú príčinu vzniku spojenia európskych národov a priblížiť tak občanom hodnoty EÚ.

  Symbolické narodeniny EÚ si pripomenuli aj sninskí priemyslováci a 9. mája 2018 zmenili priestory školy na nepoznanie. Pripravili pre svojich spolužiakov i žiakov základných škôl niekoľko zaujímavých stanovísk, v ktorých rôznymi aktivitami a symbolmi prezentovali viaceré krajiny EÚ. Vytvorili prezentácie o krajinách a ich metropolách, pričom sa zamerali na históriu jednotlivých krajín, na ich tradície, cestovateľské možnosti, študijné i pracovné príležitosti, ale aj na možnosti zábavy, ktoré nám EÚ ponúka. Študenti svoje prezentovanie krajín dopĺňali rôznorodými sprievodnými aktivitami, ako sú kvízy, súťaže a kreatívne aktivity súvisiace s Európskou úniou. Dokonca žiaci i učitelia mohli aj ochutnať niektoré z tradičných jedál európskych krajín, napr. české buchty, či typické nápoje, napr. čaj s mliekom, mali možnosť vyskúšať si športové dresy a zasúťažiť si v nich. Návštevníkov jednotlivých stanovísk oslovili nielen súťaže a kvízy o EÚ, ale aj hudba v štýloch džez, rock či hip-hop a pod.

 • Štyri osobnosti, štyri inšpiratívne príbehy: Tomi Kid, Strapo, Laci Strike a travelhackerka Janka môžu prísť aj na našu školu.

  Roadshow Moja story, tvoja story.
  Čítajte viac a hlasujte na:

 • V dňoch 25.- 27. apríla 2018 sa v priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra, počas výstavy Mladý tvorca 2018, konalo finálové kolo 4. ročníka súťaže MSR v CNC obrábaní.

  Miestenku vo finále si v kvalifikačnom kole, ktoré sa konalo v novembri 2017 v Martine, vybojovali štyria najlepší CNC sústružníci a CNC frézari.

  SPŠ v Snine a Prešovský samosprávny kraj reprezentoval v CNC frézovaní víťaz školského kola a tretí z kvalifikačného kola MSR, študent tretieho ročníka študijného odboru strojárstvo, Marián Tišliar.

 • „Len príroda vie, čo chce. Nikdy nežartuje a nikdy nerobí chyby. Tie robí človek.“

  J. W. Goethe

  Deň Zeme slávi 48. výročie. Jeho posolstvo vzniklo ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. My, ľudia, svojimi nesprávnymi postojmi a ľahostajnosťou totiž častokrát ničíme našu krásnu krajinu, naše mesto.

  Žiaci Strednej priemyselnej školy v Snine sa spolu so svojimi učiteľmi zapojili v mesiaci apríl do viacerých aktivít, aby pomohli prostrediu, v ktorom žijú. 24. apríla 2018 vyčistili areál školy a jej okolia, ale spolu so zamestnankyňami Tesca v Snine aj odbremenili okolie obchodného centra od odpadkov, ktoré sa povaľovali v jeho blízkosti. Do upratovania sa ochotne zapojili nielen zamestnankyne Tesca, ale aj jeho pani riaditeľka Mgr. Sinčáková, ktorá žiakom poskytla rukavice, vrecia na odpad a svojím úsmevom i bezprostredným prístupom vytvorila pozitívnu pracovnú atmosféru, za čo jej patrí veľké poďakovanie.

 • Florbalisti SPŠ Snina získali prvýkrat v histórii školy pódiové umiestnenie na krajskom kole vo florbale stredných škôl, ktoré dňa 12.4.2018 zorganizovalo Krajské športové centrum Prešov, SŠ Ľ.Podjavorinskej Prešov a ZŠ Sibírska Prešov z poverenia Okresného úradu – odboru školstva.

  8 družstiev bojovalo v dvoch štvorčlenných skupinách z ktorých víťazi postupovali do finále a druhí hrali o 3.miesto.

  Výsledky:

  SPŠ Snina– Gymnázium Komenského Lipany 3:3 Harvan, Vasko, Lajtár

  SPŠ Snina– Gymnázium sv.J.Zlatoústeho Humenné 4:1 Harvan 3, Pavlisko

 • Žiaci Strednej priemyselnej školy v Snine sú už piaty rok zapojení do programu Poznaj svoje peniaze. V rámci tohto programu sa zapojili do celosvetovej iniciatívy Global Money Week 2018. Hlavným cieľom GMW je vo svete podporovať ďalšie generácie ľudí, aby sa stali istými, zodpovednými a ekonomicky kvalifikovanými občanmi.

  Aktivity bolo možné zamerať na:

  - podporu mladých ľudí v aktívnom prístupe v komunite a motivovať k filantropii,

  - diskusie, hry, čítanie a spoločné zdieľanie vedomostí, názorov, zručností a postojov o peniazoch, šetrení, sporení a finančných rozhodnutiach,

 • Rodičovské združenie pri SPŠ v Snine a vedenie školy pozývajú rodičov na triednické aktívy, ktoré sa budú konať 25. 4. 2018 (streda) o 15.30 hod. v jednotlivých kmeňových triedach školy.

 • 15. ročník celoštátnej súťaže MEĎ 2018 pre žiakov SOŠ usporiadal Európsky inštitút medi a SPŠS Bratislava.

  Cieľom súťaže, do ktorej sa každoročne zapája aj naša škola, je nadobudnúť poznatky o medi a možnosti využitia a použitia výrobkov z medi v technických zariadeniach budov. Súťaž prebiehala prostredníctvom internetu na webovej stránke HCPC (www.copperschool.com).

  Otázky pre žiakov, ktorí študujú v študijných odboroch stredných odborných škôl, pozostávali z 20 všeobecných otázok o medi, 35 otázok o použití medi v technických zariadeniach budov (TZB) a 5 úloh bolo určených na výpočet potrubí - základných parametrov rozvodov v rámci technických inštalácií budov.

 • Strednú priemyselnú školu v Snine oslovila ponuka zapojiť sa do projektu ...ideme hrať ping – poooooong... a zorganizovala vo štvrtok 5. apríla 2018 stolnotenisový turnaj. Týmto turnajom sa aj Stredná priemyselná škola v Snine, spoločne s našimi partnermi, ktorí prijali pozvanie na tento turnaj, pripojila k oslavám Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých na Slovensku - World Table Tennis for all Day.

  Na úvod športového zápolenia vystúpil folklórny súbor Šiňava, riaditeľka školy PaedDr. Alena Romanová privítala súťažiacich krátkym príhovorom a koordinátorka projektu v našej škole Mgr. Anna Mišková oboznámila všetkých súťažiacich s pravidlami i herným plánom.

 • Už tretíkrát mali možnosť študenti Strednej priemyselnej školy v Snine, aj vďaka príspevku na lyžiarsky kurz od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, absolvovať päťdňový kurz v lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica vo Vysokých Tatrách. Vo februári ho absolvovalo 32 žiakov 2. ročníka, v marci 41 žiakov 1. ročníka. Krásne ubytovanie v hoteli Lesana v Starej Lesnej, výdatné raňajky, teplý obed či chutná večera, skvelo upravené zjazdovky, plno nových zážitkov, tatranské počasie, ale hlavne chuť naučiť sa lyžovať, či zdokonaliť sa v tomto peknom zimnom športe nás sprevádzali počas dvoch kurzov prežitých v nádhernej tatranskej prírode.

 • Zenit je výstižnou skratkou súťaže, ktorá v plnom znení znamená: „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť“ a je zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo.

  V 8 kategóriách, ktoré sú určené žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií, je hlavným cieľom súťaže podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať ich tvorivé kompetencie, odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a v strojárstve.

  Celoslovenské kolo 19. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve sa konalo v dňoch 20. - 22. marca 2018 v priestoroch Strednej odbornej školy polytechnickej v Dolnom Kubíne.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Partizánska 1059/23
  069 01 Snina
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644

Fotogaléria