Navigácia

​Buďte s nami v kontakte
aj na sociálnej sieti.

Streda 20. 6. 2018

Dôležité linky

 

     

...................................

  

Nadštandardné aktivity školy

Projekt "Podporme svoje zdravie!" je pilotný projekt na Strednej priemyselnej škole v Snine podporený z Nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa. 

Jedným z cieľov projektu je podporiť prirodzený pohyb a vnútornú motiváciu detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné  športovanie pre radosť z pohybu. 

V študijnom odbore technické lýceum sú ekonomické a informatické predmety základom maturitnej skúšky z odborných predmetov. V ostatných študijných odboroch umožňujú žiakom získať vedomosti a zručnosti potrebné pre prax a ďalšie štúdium.

Naši študenti si môžu vybrať z troch cudzích jazykov.
 

Počet návštev: 5590490

Fotogaléria

Ďakujeme za spoluprácu pri našich projektoch

     

    

      

  

 

Videá

Svetový deň stolného tenisu
Projekt ...ideme hrať ping – poooooong...

 

Ako eurofondy pomohli môjmu regiónu a mestu

Euroscola 2018 - Súťaž "Milujem Európu"

SPŠ Snina v Digitálnej garáži Googlu

 

Súťaž Supercyklista a supervodič organizujeme každý rok, ale v šk. roku roku 2016/17 bola iná :)

 

TV Zemplín o našom peojekte Liga za bezpečný internet

 


Reportáž Katky Kleknerovej o našom projekte Liga za bezpečný internet


Medzitriedny volejbalový turnaj organizovaný JA Firmou L-Team v rámci predmetu aplikovaná ekonómia na Strednej priemyselnej skole v Snine 26.1.2017

 

"Nájdi svoju školu, nájdeš sám seba."

.

... a zazvonil zvonec

Dňa 18. 03. 2016 žiaci Strednej priemyselnej školy, prevažne zo študijných odborov elektrotechnika a technické lýceum, absolvovali zaujímavé exkurzie v dvoch košických firmách: T-Systems Slovakia s.r.o. a Východoslovenská distribučná, a.s.

 

 

Povedali a napísali o nás ...

... v TV JOJ vo veľkých novinách 7. februára 2017 od 36. minúty

... v Teleregine RTVS

Výmenný pobyt študentov

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10363/96179


od 11 min, 20 s

... v reportáži TV Zemplín

 

Naši partneri

Vitajte na stránkach SPŠ

Nájdete tu všetky dôležité informácie o škole,
o študijných odboroch, ako aj informácie súvisiace
s bežným životom školy - rozvrh, suplovanie, súťaže
a iné aktivity.

SPŠ v súčasnosti poskytuje vzdelanie v týchto študijných odboroch:

2381 M strojárstvo – grafické systémy         - prezentácia (.avi)
3765 M technika a prevádzka dopravy         - prezentácia (.avi)
3918 M technické lýceum                             - prezentácia (.avi)
2675 M elektrotechnika                                - prezentácia (.avi)
2697 K  mechanik elektrotechnik                 - prezentácia (.avi)

"Nájdi svoju školu, nájdeš sám seba."

Novinky

 • Dňa 31. mája 2018 sa uskutočnila územná súťaž Družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa základných škôl a Družstiev prvej pomoci mladých stredných škôl okresu Snina v poskytovaní prvej predlekárskej pomoci. Súťaž organizuje Slovenský Červený kríž v Snine.

  Našu školu reprezentovalo družstvo 5 žiačok z 1., 2. a 3. ročníka odboru technické lýceum. Kapitánkou družstva bola Paulína Gerbocová (II.L) a členky Stela Štofíková (III.L), Natália Karaščáková (II.L), Natália Venglárová (I.L) a Simona Rosičová (I.L). Dievčatá preukázali svoje teoretické vedomosti o Červenom kríži, ale predovšetkým praktické vedomosti v rôznych simulovaných situáciách, ako napr. autonehoda, infarkt, pneumotorax, zlomeniny, tržné rany atď. Ocenenie bronzovými medailami bolo výborným úspechom, hoci trošku ich mrzelo, že od vyššieho miesta ich delili iba dva body. Blahoželáme :)

 • Dňa 19. marca 2018 sa uskutočnila medzinárodná súťaž Matematický Klokan, ktorej sa zúčastnilo 24 žiakov našej školy. Najlepšie výsledky v kategórii Kadet O12 dosiahli dvaja žiaci - Stanislav Behún z I.E a Benjamín Štutika z I.C. V kategórii Junior O34 dosiahli najlepšie výsledky žiaci Benjamín Marcinek zo IV.L a Adam Rigan z III.L. Benjamín Marcinek získal za umiestnenie na 26.- 28. mieste v rámci celej SR okrem Diplomu úspešného riešiteľa aj Diplom školského šampióna za najlepšie umiestnenie v rámci celej našej školy.

 • Prihlásiť sa môžete do 29.06.2018

 • ROZHODNUTIE riaditeľky Strednej priemyselnej školy v Snine o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

  Vyhlasujem druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do študijných odborov:

  • 2381 M strojárstvo,
  • 2675 M elektrotechnika,
  • 3918 M technické lýceum.

  Kritériá prijímacieho konania sú zverejnené na http://www.sps-snina.edupage.org
  Prijímacie skúšky do 2. kola sa uskutočnia dňa – 19. júna 2018.

  PaedDr. Alena Romanová, riaditeľka školy

 • Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva a jeho hlavným poslaním je poukázať na spoločné kultúrne korene nielen v literatúre, umení, ale aj v remeslách, príbehoch, gastronómii, ktoré sme zdedili od našich predkov... Predstavuje nielen odkaz minulosti, ale je aj cenným zdrojom poznania a inšpirácie pre budúcnosť. Práve preto sme sa aj my, priemyslováci, vybrali po stopách našej histórie a rozhodli sme sa, že „dobyjeme“ hrad, ktorý sa týči nad mestečkom Stará Ľubovňa.

  Hrad nám otvoril svoje brány 15. mája a my sme boli prekvapení jeho históriou i terajšou podobou. Bohatá história ho previedla od stredovekej slávy až k dobám, kedy bol skôr na príťaž. Dnes už však nesie novú dôstojnú funkciu múzea.

 • Stredná priemyselná škola sa zapojila do poslednej série branných súbojov, ktorá sa uskutočnili v areáli Gymnázia arm. gen. Ludvika Svobodu v Humennom. Študenti Samuel Hajdu, Michal Kapráľ, Tibor Pavlisko, Viliam Vajda a Vladimír Bednár si zmerali sily nielen vo fyzických disciplínach, topografii, streľbe z airsoftových zbraní, prvej pomoci na RCHBO dráhe, ale aj vo vedomostnom teste. Umiestnili sa na peknom piatom mieste a odchádzali zo súťaže plní zážitkov. Veria, že na ďalší ročník sa pripravia zodpovednejšie, hlavne v topografii a v prvej pomoci. Tešíme sa na ďalší ročník.

 • Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3. ročníka sa konal od 23. do 25. apríla 2018. Prvý deň žiaci absolvovali návštevu Oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru (OHK PZ) Ulič, kde mali ukážky služobnej kynológie, zbraní a žiakom boli k dispozícii aj služobné policajné vozidlá. Naše poďakovanie patrí riaditeľovi oddelenia mjr. Mgr. Mariánovi Iliškovi za vrelé uvítanie a možnosť prehliadnuť si oddelenie i celému tímu, ktorí sa žiakom venovali a odpovedali na ich otázky. Asi najväčším lákadlom bola možnosť previesť sa na služobných vozidlách či štvorkolke.

 • Prednáška v rámci projektu IT akadémia

  Od červíka C. Elegans až po ľudskú bytosť - aj to je cieľ programátorov na Slovensku a vo svete, modelovať nervový systém v počítači. Počítačová simulácia a poznanie fungovania neurónov by mali v nie tak ďalekej budúcnosti zlepšiť v rôznych smeroch kvalitu ľudského života. O tom a ešte viac sme sa dozvedeli na prednáške a besede s pracovníkom SAV Marekom Dobešom. (http://home.saske.sk/~svuwww/psychologia/personal/dobes.html)
  Prednášky s názvom „Červík In silico“ sa zúčastnilo 9 našich lýceistov a páčilo sa im to. Ak by Vás táto problematika zaujímala, môžete si video z prednášky pozrieť na dole uvedenom linku: http://archive.tp.cvtisr.sk?31352889

 • Prvý krok k spoločenstvu, ktoré je dnes známe ako Európska únia, sa urobil 9. mája 1950 a odvtedy je tento deň oslavou mieru a jednoty v Európe, je to oficiálny dátum založenia Európskej únie.

  9. máj bol vyhlásený za Deň Európy. Popri vlajke a hymne – Óde na radosť – sa stal ďalším zo symbolov zjednotenej Európy. Zároveň je príležitosťou pripomenúť si pôvodnú príčinu vzniku spojenia európskych národov a priblížiť tak občanom hodnoty EÚ.

  Symbolické narodeniny EÚ si pripomenuli aj sninskí priemyslováci a 9. mája 2018 zmenili priestory školy na nepoznanie. Pripravili pre svojich spolužiakov i žiakov základných škôl niekoľko zaujímavých stanovísk, v ktorých rôznymi aktivitami a symbolmi prezentovali viaceré krajiny EÚ. Vytvorili prezentácie o krajinách a ich metropolách, pričom sa zamerali na históriu jednotlivých krajín, na ich tradície, cestovateľské možnosti, študijné i pracovné príležitosti, ale aj na možnosti zábavy, ktoré nám EÚ ponúka. Študenti svoje prezentovanie krajín dopĺňali rôznorodými sprievodnými aktivitami, ako sú kvízy, súťaže a kreatívne aktivity súvisiace s Európskou úniou. Dokonca žiaci i učitelia mohli aj ochutnať niektoré z tradičných jedál európskych krajín, napr. české buchty, či typické nápoje, napr. čaj s mliekom, mali možnosť vyskúšať si športové dresy a zasúťažiť si v nich. Návštevníkov jednotlivých stanovísk oslovili nielen súťaže a kvízy o EÚ, ale aj hudba v štýloch džez, rock či hip-hop a pod.

 • Štyri osobnosti, štyri inšpiratívne príbehy: Tomi Kid, Strapo, Laci Strike a travelhackerka Janka môžu prísť aj na našu školu.

  Roadshow Moja story, tvoja story.
  Čítajte viac a hlasujte na:

 • V dňoch 25.- 27. apríla 2018 sa v priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra, počas výstavy Mladý tvorca 2018, konalo finálové kolo 4. ročníka súťaže MSR v CNC obrábaní.

  Miestenku vo finále si v kvalifikačnom kole, ktoré sa konalo v novembri 2017 v Martine, vybojovali štyria najlepší CNC sústružníci a CNC frézari.

  SPŠ v Snine a Prešovský samosprávny kraj reprezentoval v CNC frézovaní víťaz školského kola a tretí z kvalifikačného kola MSR, študent tretieho ročníka študijného odboru strojárstvo, Marián Tišliar.

 • „Len príroda vie, čo chce. Nikdy nežartuje a nikdy nerobí chyby. Tie robí človek.“

  J. W. Goethe

  Deň Zeme slávi 48. výročie. Jeho posolstvo vzniklo ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. My, ľudia, svojimi nesprávnymi postojmi a ľahostajnosťou totiž častokrát ničíme našu krásnu krajinu, naše mesto.

  Žiaci Strednej priemyselnej školy v Snine sa spolu so svojimi učiteľmi zapojili v mesiaci apríl do viacerých aktivít, aby pomohli prostrediu, v ktorom žijú. 24. apríla 2018 vyčistili areál školy a jej okolia, ale spolu so zamestnankyňami Tesca v Snine aj odbremenili okolie obchodného centra od odpadkov, ktoré sa povaľovali v jeho blízkosti. Do upratovania sa ochotne zapojili nielen zamestnankyne Tesca, ale aj jeho pani riaditeľka Mgr. Sinčáková, ktorá žiakom poskytla rukavice, vrecia na odpad a svojím úsmevom i bezprostredným prístupom vytvorila pozitívnu pracovnú atmosféru, za čo jej patrí veľké poďakovanie.

 • Florbalisti SPŠ Snina získali prvýkrat v histórii školy pódiové umiestnenie na krajskom kole vo florbale stredných škôl, ktoré dňa 12.4.2018 zorganizovalo Krajské športové centrum Prešov, SŠ Ľ.Podjavorinskej Prešov a ZŠ Sibírska Prešov z poverenia Okresného úradu – odboru školstva.

  8 družstiev bojovalo v dvoch štvorčlenných skupinách z ktorých víťazi postupovali do finále a druhí hrali o 3.miesto.

  Výsledky:

  SPŠ Snina– Gymnázium Komenského Lipany 3:3 Harvan, Vasko, Lajtár

  SPŠ Snina– Gymnázium sv.J.Zlatoústeho Humenné 4:1 Harvan 3, Pavlisko

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Partizánska 1059/23
  069 01 Snina
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644

Fotogaléria