Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Deň PSK

 • Rodičovské združenie 23. 10. 2018

  Rodičovské združenie pri SPŠ v Snine a vedenie SPŠ  zvoláva plenárnu schôdzu  rodičovského združenia, ktorá sa bude konať v priestoroch školskej jedálne dňa

  23. 10. 2018 o 15.30 hod.

  Po jej skončení sa uskutočnia triedne aktívy rodičovského  združenia.

  Program zasadnutia rodičovského združenia 23. 10. 2018:

      a)   plenárne zasadnutie – začiatok o 1530

  1. Otvorenie
  2. Deň Prešovského samosprávneho kraja
  3. Opakované voľby do Rady školy v kategórii zástupca rodičov
  4. Príhovor pani riaditeľky a predstavenie pedagógov
  5. Zmluva o spolupráci školy, rodičov a žiakov pri protidrogovej prevencii
  6. Správa o činnosti Rodičovského združenia v šk. roku 2017/2018
  7. Správa revíznej komisie o hospodárení v šk. roku 2017/2018
  8. Návrh finančného rozpočtu na šk. rok 2018/2019
  9. Diskusia
  10. Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia
  11. Záver plenárnej schôdze

  b) triednické zasadnutia – začiatok asi o 1630

  1. Otvorenie
  2. Voľba výboru – 1. ročníky zvolia zástupcov do Rodičovskej rady
  3. Aktuálne informácie, prípadne problémy v triede
  4. Diskusia
  5. Záver

  c) zasadnutie Rodičovskej rady - asi o 1715

 • Opäť bohatšia vitrína našej školy

  Cezpoľný beh žiakov SŠ

  Oddnes bude našu školu zdobiť nový pohár za 1. miesto v Cezpoľnom behu žiakov SŠ, ktorý nám donieslo družstvo našich študentov v zložení: Samuel Holovka, III. C, Adam Ondika, III. A a Miroslav Špitalik IV. A.

  Na štart sa postavilo spolu 14 žiakov. Keďže Adam dobehol do cieľa ako 2. , Samo ako 5. a Miro ako 6., do celkového hodnotenia si pripísali najviac bodov, a tak jednoznačne zvíťazili.

  Náročný terén, dlhá trať a ani sychravé jesenné počasie neodradili našich chlapcov od toho, aby zvíťazili v silnej konkurencii škôl okresu. Budeme im držať palce na budúci týždeň, kedy budú reprezentovať nielen našu školu, ale i celý okres na krajskom kole v Starej Ľubovni.

  Srdečne blahoželáme.

 • Rodičovské združenie - voľby do Rady školy

  Pozvánka

  Vedenie SPŠ v Snine pozýva rodičov na schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa bude konať v školskej jedálni dňa 10. 10. 2018  o 15.30 hod.

  Program:

  1. Otvorenie

  2. Voľby členov Rady školy pri SPŠ v Snine v kategórii zástupcovia rodičov v počte jeden.

  3. Záver

  V Snine 2. 10. 2018                                               PaedDr. Alena Romanová, riaditeľka školy

 • Európsky týždeň športu

  23.9 – 30.9.2018

  Naša škola sa aktívne zapojila do tohto podujatia svojou aktivitou:

  Turistika v rodnom kraji

  Dňa 11.9.2018 sa uskutočnil výstup  na Tri Tably a Morské oko. Cieľom podujatia je zapojenie študentov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov našej školy  do spoločnej  pohybovej aktivity a zároveň poznanie turistických tras v našom okolí. Plánujeme ešte ďalšie trasy, len záleží na počasí.

  FOTODOKUMENTÁCIA HOVORÍ ZA VŠETKO

   Využili sme ešte posledné letné dni a  20.9.2018 sme tento výstup zopakovali s inou skupinou  našich študentov.

 • Rodičovské združenie ERASMUS +

  Rodičovské združenie pre rodičov žiakov, ktorí sa zúčastnia projektu ERASMUS +, sa uskutoční 12. septembra 2018 o 15.30 hod. v Strednej priemyselnej škole v Snine v učebni A107 (učebňa SJL).

  Účasť všetkých rodičov povinná!

  PaedDr. Alena Romanová, riaditeľka školy

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Zápis do jazykovej školy

 • Začiatok školského roka 2018/2019

  Na všetkých svojich žiakov súčasných i nových sa tešíme v pondelok 3. septembra 2018 o 9,30 hod. 

  V pondelok, samozrejme, ešte bez tašiek.

 • Letný IT tábor ROBOTÍK začína

  v pondelok 20. 8. 2018 o 8,00 hod.

  Na stretnutie so všetkými prihlásenými "ajťákmi" sa tešia inštruktori letného tábora.

  Nezabudnite si doniesť vyplnené návratky. 

  Ak ste sa do tábora prihlásili inak ako elektronicky a nedostali ste akceptačný email s návratkou, budete ju môcť vyplniť v pondelok.  

  V prípade akýchkoľvek ďalších nejasnosti píšte na buchlakova.sps@gmail.com

 • ĎAKUJEME!

  Náš projekt Letný IT tábor bol v hlasovaní Gesto pre mesto Reiffeisen BANK úspešný. Získali sme 1000 €, ktoré použijeme na zakúpenie ďalších LEGO robotov MINDSTORMS EDUCATION EV3. Robotické sady nájdu svoje využitie nielen v letnom tábore, ale aj pri vyučovaní programovania počas školského roka. Vďaka Vašej podpore môžeme takto oživiť bežne vyučovanie a zefektívniť prácu detí v letnom tábore.

  Srdečne ďakujeme každému, kto si našiel chvíľlku čas a zahlasoval za náš projekt. 

   

 • Môj študijný odbor

  Grafická súťaž

  Súťažíme, kreslíme, učíme sa, zabávame sa ... V tomto duchu prebiehala v júni na SPŠ v Snine školská grafická súťaž s názvom Môj študijný odbor pod vedením Ing. Demčákovej. Žiaci prvého a druhého ročníka zo všetkých našich študijných odborov (elektrotechnika, strojárstvo, technické lýceum, technika a prevádzka dopravy) navrhovali a tvorili logá a koláže svojich študijných odborov pomocou v škole dostupných aplikácií. Hlasovaním učiteľov a súťažiacich žiakov boli vybrané 3 najkrajšie logá (autori: Marek Storoška, Ľubomír Turbák a Gabriel Piškanin) a 3 najkrajšie koláže študijného odboru (autori: Oliver Senderák, Filip Morochovič a Paulína Gerbocová). Všetky vytvorené grafické práce si môžete pozrieť na adrese https://sps-snina-ekonomika-informatika2.webnode.sk/moj-st…/

 • Job Shadowing v AT&T

  20. jún 2018

  Zaujímavá a inšpiratívna aktivita pre žiakov aplikovanej ekonómie, ktorí sú držiteľmi ESP certifikátov (http://firma.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=4584).

  V tomto školskom roku sa certifikát podarilo získať Paulíne Gerbocovej, Jozefovi Rebičovi, Patrikovi Janočkovi, Oliverovi Senderákovi a Jakubovi Čochráčovi z technického lýcea. 

  Job Shadowingu vo firme AT&T v Košiciach za zúčastnili Paulína a Jozef. 

 • Priemyslováci na exkurzii v Unexe Slovakia, a.s.

  Študenti Strednej priemyselnej školy v Snine, žiaci tretieho ročníka študijného odboru strojárstvo, sa 12. júna 2018 zúčastnili odbornej exkurzie v strojárskej firme UNEX Slovakia, a. s. Snina.

  Po jednotlivých  odborných pracoviskách vo výrobných halách spoločnosti, ktorej výrobné portfólio tvorí hlavne strojové obrábanie a zváranie nosníkov a oceľových konštrukcií do hmotnosti 64 ton a dĺžky 45 m, nás sprevádzal vedúci výroby Ing. Ondrej Kovaľ, bývalý žiak našej školy. Zaujímavý bol nielen výklad k jednotlivým spôsobom zvárania, výroby - od vstupu polovýrobku až po expedíciu, množstvu prípravkov či strojnému zariadeniu, ale aj samotné výrobky pre zákazníkov nielen zo Slovenska, ale hlavne pre zahraničných odberateľov.  

  Najviac zaujali účastníkov exkurzie podvozky na presun tankov pre odberateľa zo Saudskej Arábie, priestory pieskovne a lakovne, ktoré upútali najmä svojou veľkosťou. 

  Pod vedením učiteľov odborných strojárskych predmetov Ing. Evy Kresilovej a Ing. Mikuláša Ižáka získali žiaci na exkurzii veľa zaujímavých poznatkov z oblasti výroby, nových technológií, pieskovania či povrchovej úpravy. Veríme, že budú prínosom pre ich ďalšie štúdium a ďalší profesionálny rast.

  Odborná exkurzia je súčasťou vzdelávacieho procesu.

  Ing. Eva Kresilová

 • Kritické myslenie - téma, ktorá nás oslovila

  Žiaci Strednej primyslenej školy v Snine sa stretli s Ondrejom Gažovičom, lektorom kritického myslenia, ktorý diskutoval so žiakmi a radil im, ako sa nestratiť v množstve informácií, ktoré priniesol internet a sociálne siete, ale aj bežný život.

  Žiakom vysvetľoval, že informácie nie sú rovnocenné. Tak ako rozmýšľajú nad tým, aký smartfón alebo tenisky si kúpia, by mali rovnako uvažovať, aké médiá budú čítať a komu môžu dôverovať. Zároveň povedal, že v jadre kritického myslenia má byť „zdvorilá pochybnosť“. Zdvorilá - znamená, že by sme nemali pochybovať o všetkom, nikomu neveriť, ku všetkému byť kritický - v spoločnosti sú aj zdroje spoľahlivé a dôveryhodné.

  Na záver stretnutia dal žiakom pár rád:

  - informácie nie sú rovnocenné,

  - fotky a videá môžu klamať,

  - je rozdiel medzi názorom a faktom,

  - názory môžu byť rôzne a je to OK,

  - je v poriadku povedať „neviem“ a „ mýlil som sa“.

  Vyjadrenia žiakov k stretnutiu:

  Stretnutie s pánom Gažovičom ma obohatilo o zaujímavé poznatky o kritickom myslení. Dozvedel som sa veľa nových informácií o tom, ako rozoznať fakt od názoru. Aké sú dôveryhodné zdroje, čomu môžeme veriť a čomu by sme zase veriť nemali. Zaujala ma jeho životná cesta, ako vymenil prácu v Nemecku a vydal sa na cestu vyučovať kritické myslenie. Táto diskusia bola poučná a informatívna. Podľa môjho názoru sú takéto diskusie pre mládež  a samozrejme by som privítal viac takýchto diskusií. (Patrik Janočko, II. L, odbor technické lýceum, SPŠ Snina )

  Na stretnutí sa diskutovalo o rôznych témach. Prvý bod diskusie bol, ako využiť kritické myslenie v živote,  diskutovalo sa faktoch a názoroch. Následne sa prešlo k téme fotiek a videí na internete, sociálnych sieťach. Ohlas spolužiakov na túto diskusiu bol veľmi dobrý. (Marián Bundža, II. L, odbor technické lýceum, SPŠ Snina)

  PhDr. Jarmila Kuriljuková

 • Maturanti 2018

  Do galérie Maturanti 2018 boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Mladý zdravotník

  Dňa 31. mája 2018 sa uskutočnila územná súťaž Družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa základných škôl a Družstiev prvej pomoci mladých stredných škôl okresu Snina v poskytovaní prvej predlekárskej pomoci. Súťaž organizuje Slovenský Červený kríž v Snine.

              Našu školu reprezentovalo družstvo 5 žiačok z 1., 2. a 3. ročníka odboru technické lýceum. Kapitánkou družstva bola Paulína Gerbocová (II.L) a členky Stela Štofíková (III.L), Natália Karaščáková (II.L), Natália Venglárová (I.L) a Simona Rosičová (I.L). Dievčatá preukázali svoje teoretické vedomosti o Červenom kríži, ale predovšetkým praktické vedomosti v rôznych simulovaných situáciách, ako napr. autonehoda, infarkt, pneumotorax, zlomeniny, tržné rany atď. Ocenenie bronzovými medailami bolo výborným úspechom, hoci trošku ich mrzelo, že od vyššieho miesta ich delili iba dva body. Blahoželáme :)

              Akcie sa zúčastnili aj ďalšie naše žiačky, ktoré plnili úlohu hostesiek.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Partizánska 1059/23
  069 01 Snina
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644

Fotogaléria