Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  dňa 30. januára 2018

  Pozývame žiakov, ktorí majú záujem o štúdium v našej škole, ich rodičov, výchovných poradcov, metodikov a učiteľov základných škôl na

  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  dňa 30. januára 2018

  Stručne z programu:

  ... informácie

  ► o študijných odboroch: strojárstvo, technika a prevádzka dopravy, elektrotechnika,

                                             technické lýceum

  ► o vyučovaní jednotlivých predmetov  ►o školskom vzdelávacom programe

  ► o forme prijímacích skúšok ► o mimoškolskej činnosti ►o úspešnosti našich absolventov

  ... prehliadka 

  ► priestorov školy, odborných učební, laboratórií, učební cudzích jazykov, telocvične...

  ... ukážky

  ► výsledkov študentských činností: olympiády, seminárne práce, študentské projekty

  ► práce v počítačových programoch, ktoré sa vyučujú v odborných predmetoch,

  ► práce v programovom komplete CONNECT® vo vyučovaní odborných predmetov

       vzhľadom na automobilový priemysel,

  ► KIA učebne, diagnostiky a testovania,

  ► špičkových technológií moderne vybavených odborných učební, CNC dielne,

       elektrolaboratórií, meracích laboratórií,

  ► vzdelávania v CISCO akadémii, SAP akadémii, v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, 

  ► výučby na trenažéri,

  ... možnosť vyskúšať si svoje vedomosti a získať upomienkové predmety

   ... pre rodičov žiakov ZŠ

  ► beseda s vedením školy ► informácie o možnostiach štúdia

   

  Bližšie informácie:
  - 0577623813,  0915938644, http://sps-snina.edupage.org 

  - prosíme záujemcov nahlásiť návštevu a dohodnúť si presný čas návštevy

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Partizánska 1059/23
  069 01 Snina
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644

Fotogaléria